Cụ thể, BHXH Hà Nội thông báo tạm thời chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho đến khi có hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người lao động tại thời điểm 30/9/2021 thuộc các nhóm đối tượng sau:

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH.

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật.

Người lao động nghỉ việc không hưởng lương.

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc trái pháp luật (tự ý bỏ việc).

Người lao động công ty May 10 thuộc diện hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ đã được nhận hỗ trợ bằng tiền vào tài khoản cá nhân theo các mức hưởng tương ứng với thời gian tham gia Bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: BHXH Hà Nội)

Đối với người lao động đang tham gia BHTN tại đơn vị đến thời điểm 30/9/2021 không thuộc nhóm nêu trên, BHXH Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung rà soát, bổ sung thông tin và lập các mẫu khẩn trương gửi đến cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH để người lao động được hưởng các chính sách hỗ trợ kịp thời.

BHXH Hà Nội đề nghị đơn vị trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Trước đó, BHXH Hà Nội có công văn đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp./.

MD