leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công văn số 351/SGDĐT-CTTT về việc hoàn thành danh sách cấp thẻ BHYT học sinh năm học 2020-2021.

Theo đó, để kịp thời lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho học sinh Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; Giám đốc các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên cấp huyện tập trung các nội dung sau:

Tổ chức rà soát học sinh chưa có thẻ BHYT để lập danh sách chuyển cơ quan BHXH trên địa bàn đề nghị cấp thẻ kịp thời cho học sinh trong tháng 3/2021; hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh có thẻ BHYT trước 31/3/2021.

Tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp giúp học sinh và cha mẹ học sinh hiểu rõ: Học sinh là nhóm đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT theo quy định của Pháp luật để được chăm sóc sức khỏe ban đầu và hưởng quyền lợi BHYT khi đi khám, chữa bệnh. Đưa việc thực hiện BHYT học sinh là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua hàng năm của các đơn vị.

PV