Theo đó, BHXH tỉnh sẽ thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đến giao dịch và hoàn tất giao dịch thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ tại hệ thống BHXH tỉnh Đắk Lắk (bao gồm Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã) đảm bảo các tiêu chí: hiện đại, văn minh, khách quan, chính xác, chu đáo, tin cậy. Qua công tác khảo sát nhằm nắm được thông tin phản ánh về chất lượng phục vụ, thái độ hành vi ứng xử của viên chức BHXH tỉnh cũng như những yêu cầu, mong muốn của cá nhân, tổ chức để kịp thời có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực (nếu có) để mang lại sự hài lòng ngày càng cao cho cá nhân, tổ chức.

Công tác khảo sát sẽ tiến hành tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan BHXH và Trung tâm phục vụ hành chính công bằng Phiếu khảo sát.

Kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của BHXH tỉnh Đắk Lắk năm 2021 

Nội dung khảo sát gồm: Đánh giá việc tiếp cận thông tin, sự hài lòng về tiếp cận thông tin về dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; đánh giá về điều kiện cơ sở vật chất tiếp đón và phục vụ khách hàng đến giao dịch tại Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã trực thuộc hệ thống; đánh giá về thái độ phục vụ, năng lực, trách nhiệm, mức độ thực hiện yêu cầu, đề nghị từ phía người dân, tổ chức của công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc hướng dẫn tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thời gian giải quyết công việc, số lần đi lại, chi phí thực hiện giải quyết thủ tục hành chính…

Kế hoạch nêu rõ, kết quả về mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức là cơ sở đánh giá chất lượng phục vụ của từng đơn vị trực thuộc, từng viên chức; đồng thời là cơ sở cho việc bình xét đánh giá, xếp hạng thi đua trong thực hiện công tác cải cách hành chính hàng quý, năm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, thủ tưởng và viên chức trong đơn vị./.

Minh Thư