Theo báo cáo của BHXH tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết tháng 9/2021 chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh đạt 94,4% kế hoạch; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 92,9%; BHXH tự nguyện đạt 65,2% kế hoạch; bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 91% kế hoạch BHXH Việt Nam giao với gần 672 nghìn người tham gia, đạt tỷ lệ 85,2% dân số của tỉnh.

Thu BHXH, BHTN, BHYT đạt 68,4% kế hoạch với tổng thu hơn 1.197 tỷ đồng; tổng nợ toàn tỉnh hơn 61 tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán thu năm 2021. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: TL. 

Trong 9 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN cho gần 14.450 lượt người hưởng với tổng chi khoảng 1.444 tỷ đồng; thẩm định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho gần 652.380 lượt người với tổng chi hơn 390 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao đông bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo giải quyết nhanh, kịp thời, chính xác, thuận tiện cho người sử dụng lao động và người lao động.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành, trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm như: truyền thông, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đôn đốc thu, giảm nợ, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN./.

Phương Lan