leftcenterrightdel
Giao dịch tại bộ phận “một cửa” cơ quan BHXH tỉnh 

Nửa đầu năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 nhưng công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn được tổ chức triển khai hiệu quả. Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
 
Đến hết tháng 05/2021, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh Bắc Kạn là gần 303 tỷ đồng, đạt 40,85% kế hoạch được giao; số nợ là gần 33 tỷ đồng, chiếm 4,4% số phải thu. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 319.104 người (trong đó, BHXH bắt buộc là 22.524 người, đạt 95,63% Kế hoạch; BHXH tự nguyện là 8.213 người, đạt 70,5% Kế hoạch; BH thất nghiệp là 16.515 người, đạt 94,6%; BHYT là 310.891 người, đạt 99,86% Kế hoạch được giao và chiếm tỷ lệ trên 96% dân số).
 
Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đầy đủ cho người tham gia. Đến hết 31/05/2021, toàn tỉnh cấp gần 2.700 sổ BHXH; cấp và gia hạn gần 129.000 thẻ BHYT. Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với tổng số tiền gần 439 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH 322 tỷ đồng cho gần 11.000 người hưởng lương, trợ cấp BHXH hàng tháng; 1.431 lượt người hưởng chế độ ốm, đau, thai sản; giải quyết 1.361 hồ sơ hưởng trợ cấp 1 lần …. Chi BH thất nghiệp 7,5 tỷ đồng cho gần 700 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chi khám, chữa bệnh BHYT cho gần 235.000 lượt người với số tiền 109,5 tỷ đồng, chiếm 42,3% dự toán được giao.
 
Với phương châm “Ngành BHXH Việt Nam tích cực, chủ động bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong phòng, chống dịch Covid-19”, BHXH tỉnh Bắc Kạn chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về BHXH, BHYT, BHTN, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo các chế độ, chính sách và quyền lợi cho người tham gia.

Cán bộ chuyên quản vẫn thường xuyên, chủ động bám sát các đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc thu nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN và hướng dẫn đơn vị thực hiện tốt chính sách cho người lao động. Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN hưởng các chế độ ốm đau, trợ cấp thất nghiệp khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổ chức chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH 05 và 06/2021 vào cùng một kỳ chi trả tháng 05/2021, đảm bảo an toàn, tiện lợi nhất cho người hưởng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người hưởng nhận tiền lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN qua thẻ ATM, đối với những trường hợp nhận tiền qua thẻ ATM.
 
Công tác giám định, thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tiếp tục được BHXH tỉnh Bắc Kạn triển khai hiệu quả thông qua việc phối hợp Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) giải quyết đầy đủ quyền lợi KCB BHYT cho người có thẻ BHYT khi đi KCB; Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục gia hạn thẻ BHYT cho gần 184 nghìn người tham gia BHYT có mã thẻ DT và DK trong 06 tháng cuối năm 2021 tại Công văn số 3004/UBND-VXNV ngày 25/05/2021; triển khai kịp thời những hướng dẫn, chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi người dân đi khám, chữa bệnh BHYT kể từ ngày 01/06/2021…
 
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Ngành BHXH Việt Nam, trong đó, tại Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021, bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được cắt giảm từ 27 xuống còn 25 TTHC đã góp phần giảm đáng kể thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH. Theo đó, BHXH tỉnh Bắc Kạn công khai, minh bạch quy trình, TTHC trên Website và tại bộ phận “Một cửa” theo quy định; thường xuyên nâng cao, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, giải quyết nghiệp vụ… giúp giải quyết công việc, hồ sơ, thủ tục hành chính nhanh gọn, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, triển khai phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH tại địa chỉ http://bhxh.vnpost.vn để tiếp nhận hồ sơ giấy về BHXH, BHYT, BHTN từ các đơn vị sử dụng lao động theo quy định… Qua đó, hạn chế tập trung đông người giao dịch tại Bộ phận TN&TKQTTHC để phòng dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tiếp tục thường trực tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận một cửa của UBND huyện. Tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” trụ sở cơ quan BHXH, đặc biệt là duy trì tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ bảy hàng tuần.
 
Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn tiến phức tạp, không thể tổ chức các lễ ra quân, diễu hành cổ động và các hội nghị tuyên truyền, BHXH tỉnh cũng linh hoạt tổ chức các hoạt động truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng địa phương; tuyên truyền qua mạng xã hội; tuyên truyền trực quan, phát hành tờ gấp, căng treo băng rôn, khẩu hiệu về chính sách BHXH, BHYT; tuyên truyền theo nhóm nhỏ để tư vấn trực tiếp, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phát động các phong trào thi đua phát huy tinh thần chủ động, tích cực của cán bộ, viên chức toàn Ngành BHXH tỉnh Bắc Kạn trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, chủ động, tích cực hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho nhân dân và người tham gia BHXH, BHYT để tự theo dõi, quản lý quá trình đóng BHXH, các chế độ, quyền lợi BHXH, BHYT của bản thân, sử dụng thay thế thẻ BHYT giấy cũng như thực hiện các dịch vụ công về BHXH, BHYT một cách thuận tiện, dễ dàng nhất…
 
Những giải pháp được BHXH tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN trong điều kiện hạn chế đi lại để phòng, chống dịch; thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động khi có phát sinh nhằm tạo niềm tin cho người dân vào chế độ, chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước cũng như cơ quan BHXH, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19./.

PV