Thái Bình: Phấn đấu có 100% số trường học và 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2021-2022. Ảnh: TT

Năm học 2020-2021 là năm thứ 11 thực hiện BHYT HSSV theo Luật BHYT. Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo BHYT HSSV các cấp; sự chủ động, tích cực trong tổ chức thực hiện của các nhà trường và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo cùng với sự đồng thuận của các bậc phụ huynh và HSSV; công tác BHYT HSSV tại Thái Bình tiếp tục đạt kết quả cao, toàn tỉnh có 100% số trường học (448/448) và 99,75% số HSSV (301.574/302.322) tham gia BHYT. Cơ cấu tham gia BHYT HSSV giữa các cấp học có độ đồng đều hơn năm học trước, trong đó khối THPT có tỷ lệ cao nhất 99,99%, khối Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học có tỷ lệ thấp nhất 91,77%. Đặc biệt hơn nữa trên địa bàn tỉnh có 8 đơn vị huyện, thành phố thì có đến 6 huyện có số HSSV tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện công tác BHYT HSSV là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Để triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2021-2022, ngày 18/8/2021 Liên ngành Giáo dục - Đào tạo và BHXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 184/KHLN-GDĐT-BHXH, xác định các nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện BHYT HSSV mà ngành Giáo dục và Đào tạo là nòng cốt.

BHXH tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo tích cực tuyên truyền về Luật BHYT để HSSV và các bậc phụ huynh ý thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV và chỉ đạo các đơn vị thuộc hai ngành tạo điều kiện thuận lợi, tổ chức thu tiền, phát hành thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho HSSV, bố trí phòng y tế tại trường tạo điều kiện cho y tế trường học thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí CSSKBĐ.

Phối hợp với các nhà trường tích cực tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh  học sinh triển khai đăng ký tài khoản VssID cho con để có thể tự kiểm tra quá trình đóng - hưởng, quyền lợi, hạn sử dụng thẻ BHYT cũng như sử dụng hình ảnh thẻ BHYT khi các em đi KCB.

Phối hợp với ngành Y tế và các sơ sở KCB tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác KCB, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho HSSV khi đi KCB, quản lý quỹ BHYT HSSV an toàn, hiệu quả.

Mặc dù dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có công tác BHYT HSSV; tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo BHYT học sinh, y tế trường học tỉnh, sự phối hợp tích cực của các ngành liên quan, sự đồng thuận của các nhà trường, BHXH tỉnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa kết quả công tác BHYT HSSV; phấn đấu năm học 2021-2022 có 100% số trường và 100% số HSSV tham gia BHYT./.

PV