leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình phát biểu tại Hội nghị

BHXH tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 3/2021. Đồng chí Phó Giám đốc quản lý, điều hành NguyễnTuấn Bình chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự tại điểm cầu của BHXH tỉnh có các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và Trưởng các tổ chức đoàn thể. Tại điểm cầu của BHXH cấp huyện có Giám đốc, các Phó giám đốc, viên chức đại diện các bộ phận nghiệp vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Bình đánh giá cao kết quả BHXH tỉnh đã đạt được trong tháng 02/2021; các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng đó là: Đôn đốc thu, giảm tỷ lệ nợ; tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 84,5 %; Chỉ đạo triển khai tốt công tác gia hạn thẻ BHYT; Duy trì và phát triển tốt tỷ lệ người hưởng qua thẻ ATM; thực hiện chặt chẽ công tác Giám định BHYT, chi phí KCB BHYT; tiếp nhận,giải quyết đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT; quản lý và chi trả kịp thời cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN...

Để tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2021, trong tháng 3/2021 các đơn vị cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Chỉ đạo tập trung đôn đốc thu, giảm nợ, hoàn thành kế hoạch thu quý I/2021, phấn đấu đạt 20,5% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Tiếp tục triển khai cài đặt và truyền thông về VssID đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt. Đồng loạt ra quân triển khai tuyên truyền khai thác BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tham mưu thành lập Đoàn liên ngành Y tế - BHXH tỉnh thẩm định xác định tổng mức thanh toán năm 2020 tại các cơ sở KCB trong tỉnh. Đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện điều chỉnh mức tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tưsố 23/TT –BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chủ trì thực hiện xét duyệt, tổng hợp quyết toán tài chính quý 4/2020 tại BHXH huyện,thị xã.

Tiếp tục tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn cá nhân, đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh toàn tỉnh triển khai ứngdụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động. Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 20 đơn vị sử dụng theo kế hoạch năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Chủ động triển khai các biện pháp nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và địa phương.

PV