Khó tới đâu, gỡ tới đó

Thứ sáu, 29/12/2023 14:02
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với Bộ Nội vụ giải quyết những vướng mắc, tồn tại, khó tới đâu gỡ tới đó để hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí Việc làm trước ngày 31/3/2024 để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.
 Ảnh minh họa: TA

Đó là nội dung theo Thông báo số 520/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị mình.

Trước đó, năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả theo vị trí việc làm. Bãi bỏ lương cơ sở và hệ số lương cũ (vẫn áp dụng cho tới nay). Thay vào đó là các bảng lương mới phản ánh đúng năng lực thực chất và khả năng đáp ứng công việc của cán bộ, công chức, viên chức…

Tinh thần của Nghị quyết 27 là sẽ thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2021. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nhất là tác động bởi dịch COVID-19, Hội nghị Trung ương 13 đã biểu quyết thông qua đồng ý lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến ngày 1/7/2022 thay vì từ năm 2021. Tới nay, Chính phủ đã “chốt” lộ trình cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Trong đó, xác định vị trí việc làm là nội dung quan trọng để thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức. Công việc này được coi là khâu cơ bản, khởi đầu để từ đó có cơ sở sắp xếp bộ máy. Bản chất của việc xác định vị trí việc làm là xác định trong một cơ quan, đơn vị có bao nhiêu vị trí việc làm và cần bao nhiêu người với những tiêu chuẩn, năng lực gì để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó. Xác định vị trí việc làm cũng chính là sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Qua xác định vị trí việc làm, sẽ giúp cơ quan, đơn vị phát hiện những chồng chéo về nhiệm vụ của các vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức; phục vụ hiệu quả sắp xếp lại đội ngũ công chức. Đây cũng là dịp các cơ quan, đơn vị sẽ có thể tuyển dụng, sắp xếp, bố trí công chức phù hợp với vị trí việc làm, loại bỏ những công chức không đáp ứng yêu cầu công việc... Chính vì thế cần lập danh mục vị trí việc làm, bảo đảm phân công lại lao động một cách hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng đã nhấn mạnh việc xây dựng Đề án Vị trí Việc làm phải bảo đảm mục tiêu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước. "Sắp xếp vị trí việc làm nhưng không làm tăng biên chế" - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Chính phủ cho biết đã bố trí 500.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách lương mới trong các năm 2024, 2025 và 2026. Dự kiến, từ ngày 1/7/2024, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng). Trong đó lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, qua quá trình triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm, chủ trương, đường lối, mục tiêu mạch lạc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của tất cả mọi người; quá trình triển khai đã có sự chuyển động rất tích cực. Đến nay, việc triển khai xây dựng vị trí việc làm đang bị chậm vì đây là nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, áp lực về thời gian. Vì vậy, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo, tinh thần là khó tới đâu gỡ tới đó. Đồng thời, cơ quan thường trực là Bộ Nội vụ thiết lập “đường dây nóng” (hotline), sử dụng ứng dụng mạng xã hội (nếu cần) để kịp thời hướng dẫn, tiếp nhận, giải đáp vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương.

Từ nay tới ngày 31/3/2024 là rất ngắn để các bộ, ngành địa phương hoàn thành xây dựng và ban hành Đề án vị trí việc làm. Do đó, công việc mà các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nay lúc này là làm rõ các tiêu chí đánh giá kết quả công tác theo vị trí việc làm để xác định mức lương cũng như đảm bảo mức lương đó là phù hợp, rõ ràng, chính xác để đảm bảo sự công bằng, tạo động lực phấn đấu.

Chúng ta hi vọng rằng, với sự vào cuộc, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, việc ban hành các Đề án Vị trí việc làm của các bộ, ngành, địa phương đạt các yêu cầu đề ra. Đây sẽ là cơ sở cho việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chế độ tiền lương theo vị trí việc làm. Đồng thời tạo ra lan tỏa tinh thần cống hiến, sáng tạo trong khu vực công, thay thế kịp thời những người năng lực hạn chế, uy tín thấp... để tạo ra đội ngũ cán bộ “tinh” nhưng “gọn” và có được mức thu nhập chính đáng so với công sức mà mình bỏ ra…/..

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực