Về kinh phí hoạt động và chế độ lương của Hội Khuyến học cấp xã

Thứ sáu, 08/09/2023 10:06
(ĐCSVN) - Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với lãnh đạo chuyên trách các hội ở địa phương, trong đó có Hội Khuyến học xã, phường xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế ở từng địa phương.

Bộ Nội vụ đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 với nội dung như sau: “Hội Khuyến học cấp xã cũng được xem là hội đặc thù (như Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ cấp xã) nhưng vẫn còn bất cập về chế độ cho Hội này. Cử tri kiến nghị Nhà nước quan tâm về kinh phí hoạt động cho Hội và chế độ tăng lương cho Chủ tịch Hội Khuyến học cấp xã”.

Bà Phạm Thị Kiệm, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Ảnh minh hoạ: baobinhthuan.com.vn 

Trong công văn trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Bộ Nội vụ cho biết, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao và Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho các hội để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Khuyến học hoạt động phạm vi xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhằm tạo điều kiện cho các hội hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 Về chế độ, chính sách cho Chủ tịch Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn, theo Bộ Nội vụ, điểm c khoản 3 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày10/6/2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

 Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đã quy định mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội.

Theo đó, căn cứ mức thù lao tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại của hội, bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội. Kinh phí thực hiện chế độ thù lao đối với các hội có tính chất đặc thù được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Căn cứ quy định nêu trên, việc giải quyết chế độ, chính sách đối với lãnh đạo chuyên trách các hội ở địa phương, trong đó có Hội Khuyến học xã, phường xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế ở từng địa phương./.

TG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực