leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của tỉnh Bắc Kạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đang tập trung triển khai kế hoạch đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) ngày càng tốt hơn.

Các hình thức đã được BHXH tỉnh Bắc Kạn thực hiện nhằm thúc đẩy việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt chủ yếu là: Giao chỉ tiêu cho BHXH các huyện; phối hợp với đại diện chi trả (Bưu điện tỉnh) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người hưởng; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn vận động, hướng dẫn người hưởng BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân…

Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũng đang tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp hợp lý mạng lưới ATM để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, các khu công nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần làm cho số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân ngày một tăng. Nếu như năm 2019, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản đạt 13% thì đến năm 2020 đã tăng lên 17%; chi trả trợ cấp BHXH một lần từ 20% tăng lên 22%; chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ 90% tăng lên 93%; chi trả trợ cấp thất nghiệp từ 70% tăng lên 96,6%.

Mặc dù số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản thẻ cá nhân có tăng song vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số người hưởng trên địa bàn. Nguyên nhân chủ yếu là do việc thanh toán qua tài khoản cá nhân còn hạn chế như: Máy ATM chỉ có ở trung tâm các huyện, thành phố; việc thanh toán qua tài khoản cá nhân phát sinh nhiều loại phí (phí tin nhắn, phí rút tiền, phí bảo trì tài khoản)… nên chưa thu hút được số người hưởng trước đó đăng ký, nhất là người cao tuổi.

Để đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện hằng năm và các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận chế độ BHXH, BHTN qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với Ngân hàng, Bưu điện, tạo thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hưởng chế độ qua tài khoản cá nhân. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các doanh nghiệp nhận tiền hưởng chế độ BHXH như: Chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, trợ cấp BHXH một lần, BHTN cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động…

Chủ trương đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công nói chung và chi trả các chương trình an sinh xã hội nói riêng là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế hiện đại. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, người dân cũng cần nhận thức đúng về hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, lựa chọn sản phẩm thanh toán qua các ngân hàng phù hợp với nhu cầu vừa thuận lợi cho cá nhân thụ hưởng và giúp cho cơ quan BHXH nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp./.

Thu Cúc