Tôi rất sung sướng chào mừng các em. Tôi không biết bao nhiêu tỉnh có đại biểu ở đây, cũng không biết các em từ những nơi nào đến. Điều quan trọng là thanh niên cộng sản đang được tổ chức. Điều quan trọng là thanh niên đang được tập hợp lại để học tập xây dựng nhà trường mới. Trước mặt các em, bây giờ các em có một nhà trường mới. Nhà trường cũ, nhà trường chính thức mà các em không yêu mến, mà các em ghét và nó không có liên hệ gì với các em, nhà trường ấy không còn nữa. Công tác của chúng ta sẽ đòi hỏi một thời kỳ rất dài. Xã hội tương lai mà chúng ta mong ước, xã hội mà trong đó chỉ cần có người lao động, xã hội mà trong đó không thể có một sự bất bình đẳng nào cả, xã hội ấy, chúng ta cần phải một thời gian dài mới xây dựng được. Hiện nay, chúng ta chỉ mới làm cái việc đặt những viên đá đầu tiên cho xã hội tương lai, nhưng chính các em sẽ xây dựng xã hội ấy khi các em trưởng thành. Hiện thời, các em hãy làm việc trong phạm vi sức lực của các em, đừng làm một nhiệm vụ nào quá sức mình, hãy làm việc dưới sự hướng dẫn của các huynh trưởng. Một lần nữa, tôi chào mừng đại hội và tôi chúc các em thành công nhiều trong sự nghiệp của các em.

V.I. Lênin, Toàn tập,
Nhà xuất bản Sự thật,
Hà Nội, 1968, t.29, tr.361.