leftcenterrightdel
 Cầu Yên Biên I, bắc qua sông Lô là dấu tích có lẽ có thời gian lâu nhất, gắn với sự hình thành, phát triển của tỉnh Hà Giang kể từ khi thành lập năm 1891. Trong các tấm ảnh là 2 chiếc mố cầu, có thể được xây dựng khoảng đầu thế kỷ 20. Hiện chỉ còn tồn tại một chiếc mố cầu bên bờ Tây.
leftcenterrightdel
 Chiếc mố cầu lịch sử bên bờ Tây sông Lô hiện vẫn còn khá nguyên vẹn...
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Một góc khu vực thị xã Hà Giang, giai đoạn những năm 1930, góc nhìn từ phía đồi Tỉnh ủy. 
leftcenterrightdel
 So với góc nhìn từ thời điểm hiện nay
leftcenterrightdel
 Những con đường đang dần hình thành, hướng vào chân núi Mỏ Neo, thị xã Hà Giang xưa
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Khung cảnh phố xá và tuyến đường dẫn vào chân núi Mỏ Neo ngày nay
leftcenterrightdel
 Khu vực đồi Cao xưa
leftcenterrightdel
 Khu vực đồi Tỉnh ủy ngày nay
leftcenterrightdel
 Sông Lô trong một khuôn hình hai bên bờ khá thưa thớt xưa
leftcenterrightdel
 Sông Lô với đôi bờ phố xá đông đúc ngày nay
leftcenterrightdel
 Đoạn ghềnh sông Lô khu vực dưới chân Đồn Cao (khu đồi Tỉnh ủy ngày nay), nhìn từ phía cầu Yên Biên I.
leftcenterrightdel
 Đoạn ghềnh sông Lô nhìn từ phía cầu Yên Biên I ngày nay
leftcenterrightdel
 Dốc Mã Tim khoảng những năm 1930
leftcenterrightdel
 Đoạn đường dốc Mã Tim ngày nay

Huy Toán - Lê Lâm/Báo Hà Giang