Chuẩn bị tốt các nội dung cho đại hội Đảng các cấp

Thứ ba, 18/06/2024 17:39
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị BTV Thành ủy Hà Giang chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung cho đại hội Đảng các cấp, trong đó lưu ý nâng cao chất lượng văn kiện đại hội các cấp; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để có giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; chuẩn bị tốt công tác nhân sự, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, có sự kế thừa, đổi mới, phát triển liên tục và coi trọng chất lượng cán bộ;…
 Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Giang sáng 18/6.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với BTV Thành ủy Hà Giang sáng 18/6, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị BTV Thành ủy Hà Giang thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, chỉ đạo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, lưu ý nâng cao chất lượng Văn kiện đại hội các cấp và cụ thể hóa Văn kiện của Đảng bộ tỉnh phù hợp với thực tiễn điều kiện của thành phố; xây dựng báo cáo chính trị cần đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; xác định những nhiệm vụ trọng tâm để có giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, có sự kế thừa, đổi mới, phát triển liên tục và coi trọng chất lượng cán bộ. Cấp ủy khóa mới phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín; thực sự là trung tâm đoàn kết, trong sạch vững mạnh, thống nhất về ý chí và hành động.

 Bí thư Thành ủy Hà Giang Chúng Thị Chiên báo cáo tại buổi làm việc.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực, BTV Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, có kết quả các kết luận của Thường trực, BTV Tỉnh ủy trong các buổi làm việc với BTV Thành ủy và khắc phục những vấn đề được chỉ ra trong các kết luận thanh tra của tỉnh. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời căn dặn của Bác khi lên thăm Hà Giang. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của Thường trực, BTV, cấp ủy các xã, phường; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;…

BTV Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thương mại dịch vụ, hoạt động du lịch; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, quyết tâm thực hiện “vành đai thực phẩm”, cải tạo vườn tạp. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, trật tự đô thị, đẩy mạnh xã hội hóa chỉnh trang đô thị theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Tập trung lãnh đạo giải ngân vốn đầu tư công; đổi mới công tác thu ngân sách, chú trọng ứng dụng chuyển đổi số; có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; kiên trì, thường xuyên, liên tục thực hiện Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn…

 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, cụ thể góp ý với BTV Thành ủy Hà Giang về những mặt làm được, những hạn chế và gợi mở một số nhiệm vụ để BTV Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trọng tâm là công tác thu ngân sách; quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng…

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, BCH, BTV, Thường trực Thành ủy Hà Giang đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo; cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình để lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.  Trong 22 chỉ tiêu chủ yếu, có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 11 chỉ tiêu đạt trên 20%; còn 9 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Đối với 30 chỉ tiêu cụ thể, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 13 chỉ tiêu đạt trên 20%; còn 13 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng; tình hình KT-XH của thành phố tiếp tục phát triển ổn định; thu ngân sách nhà nước đảm bảo kế hoạch đề ra; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được thực hiện quyết liệt; hoạt động dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc; an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững./.

Văn Nghị

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực