Hà Giang phát động Giải báo chí về Xây dựng đảng năm 2022

Thứ sáu, 20/05/2022 14:16
(ĐCSVN) - Thông qua Giải báo chí nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh Hà Giang về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.
leftcenterrightdel
 Cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)

Ngày 19/5, Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Kế hoạch số 243-KH/TU tổ chức Giải báo chí của Đảng bộ tỉnh Hà Giang về xây dựng Đảng năm 2022. Đối tượng tham dự Giải là công dân Việt Nam đang công tác và sinh sống ở Việt Nam có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hà Giang được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/11/2021 tới ngày 01/10/2022.

Các tác phẩm tham gia Giải gửi tới Ban Tổ chức chậm nhất đến ngày 10/10/2022 theo dấu bưu điện. Thời gian xét chọn và chấm Giải bắt đầu từ ngày 14/10/2022; trao giải vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25/12/1945-25/12/2022).

Ban Tổ chức Giải sẽ trao giải thưởng cho 04 loại hình báo chí gồm: báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình. Mỗi loại hình báo chí sẽ được xét trao 01 Giải A, 02 Giải B, 03 Giải C, 04 Giải khuyến khích. Căn cứ vào thực tiễn, Ban Tổ chức sẽ xem xét, lựa chọn trao 01 Giải đặc biệt vinh danh 01 nhà báo tiêu biểu (nếu có); vinh danh nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đạt giải…

Thông qua Giải báo chí, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; những kết quả nổi bật, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức yêu cầu các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng phải đảm bảo tính chân thực, chính xác khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn, theo phương châm "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, có tác động tích cực phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Qua đó, đánh giá, lựa chọn nghiêm túc, khách quan những tác phẩm báo chí đạt giải cao về công tác xây dựng Đảng tỉnh Hà Giang để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao giải, tôn vinh và xét chọn tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII, năm 2022.

Xem thêm Kế hoạch tổ chức Giải báo chí của Đảng bộ tỉnh Hà Giang năm 2022 tại đây  

 

PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực