Hà Giang: Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Thứ sáu, 01/12/2023 20:36
(ĐCSVN) - Xác định năm 2024 là năm tập trung cao độ, tăng tốc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tập trung quán triệt, xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức phát động phong trào thi đua, thực hiện các công trình chào mừng…
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Kim Tiến). 

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 17 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Lượng du khách đến Hà Giang tăng 32% so với năm 2022

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2023 các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy luôn đảm bảo đúng nguyên tắc, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt, sáng tạo. Trong năm, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành 5 nghị quyết, 14 chương trình, 145 kế hoạch và 365 quyết định. Tổ chức 4 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng cho hơn 25.000 lượt cán bộ, đảng viên; ban hành Đề án về nâng cao chất lượng đảng viên; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá so với năm trước, góp phần quan trọng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Hồ sơ Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các quy hoạch xây dựng thực hiện đồng bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai đồng bộ, hiệu quả; các dự án trọng điểm, các dự án giao thông có tính kết nối, lan tỏa tới phát triển liên vùng, vùng và địa phương được đẩy mạnh thi công. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, lượng khách đến Hà Giang tăng 32% so với năm 2022; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 3,5 lần so với cùng kỳ; tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, đường biên, mốc giới, chủ quyền được giữ vững.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Kim Tiến). 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra không đạt kế hoạch. Nguyên nhân ngoài các yếu tố khách quan thì người đứng đầu một số sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm, chưa linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong quá trình thực hiện. Còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, gây khó khăn, ách tắc trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm do chất lượng lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư cho các dự án tại một số đơn vị chưa tốt, thiếu chủ động; cấp xã được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năng lực, kinh nghiệm hạn chế; thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia tổ thảo luận một số nội dung quan trọng, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 với 17 chỉ tiêu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và an ninh trật tự.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030

Kết luận Hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Năm 2024 là năm tập trung cao độ, tăng tốc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tập trung quán triệt, xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII ngay khi có hướng dẫn; tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện các công trình chào mừng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị lần thứ 17. (Ảnh: Kim Tiến). 

Thường xuyên, liên tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; chú trọng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh ủy phù hợp với thực tiễn, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 để xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các công trình, dự án; ưu tiên nguồn vốn để hoàn thành các công trình trọng điểm, các dự án giao thông có tính kết nối, nhất là đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gắn với chất lượng các công trình, dự án ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024. Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; liên kết, hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực du lịch của tỉnh; đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới, chỉnh trang đô thị; tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2023 – 2030; tập trung nguồn lực cho phát triển du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Ban hành và lãnh đạo triển khai Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt…/.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực