Tiềm năng mới, không gian mới, động lực mới phát triển tỉnh Hà Giang

Chủ nhật, 18/02/2024 14:24
(ĐCSVN) - Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Quy hoạch tỉnh Hà Giang đã thể hiện được tư tưởng đổi mới, với tư duy, tầm nhìn chiến lược và đầy khát vọng hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững; thể hiện sự bứt phá, có tác động lan tỏa đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo ra tiềm năng mới, không gian mới, động lực mới và các giá trị mới.

Đưa Hà Giang phát triển theo hướng xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Kim Tiến).

Sáng 18/2, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm công bố sâu rộng các nội dung của Quy hoạch tỉnh; chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư, danh mục các dự án ưu tiên của tỉnh Hà Giang.

 Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Kim Tiến).

Phát triển theo hướng xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện

Theo Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023, phạm vi, ranh giới lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên trên 7.900 km2. Quy hoạch xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Hà Giang là tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8%/năm; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 22 - 23%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 29%; dịch vụ chiếm khoảng 43 - 44%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 95 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 6.000 tỷ đồng;  khách du lịch đạt khoảng 5 triệu lượt người. Đến năm 2050, tỉnh Hà Giang là tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước, theo hướng xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện; giữ vị trí quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ về phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, du lịch và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Quy hoạch tỉnh cũng xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 5 đột phá phát triển; xác định phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực; phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội; phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; kết cấu hạ tầng xã hội; phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên; phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; xác định danh mục các dự án dự kiến ưu tiên thực hiện và các nhóm giải pháp chủ yếu…

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh. (Ảnh: Kim Tiến).

Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là căn cứ pháp lý, là công cụ quan trọng giúp Hà Giang khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong thời gian tới. Tỉnh xác định quy hoạch là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác hoạch định chiến lược phát triển, nhằm khai thác tiềm năng, khơi thông nguồn lực, hiện thực hóa khát vọng vươn lên của tỉnh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy và Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng.

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các doanh nghiệp được trao chứng nhận đăng ký đầu tư. (Ảnh: Kim Tiến).

Tư duy, tầm nhìn chiến lược hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Giang đạt được đối với công tác quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Đồng thời nêu rõ: Công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng, được ví như người lính công binh mở đường, là cơ hội quý để tạo ra không gian phát triển mới và động lực phát triển mới của đất nước, vùng và địa phương.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Quy hoạch tỉnh Hà Giang được thực hiện với quy trình chặt chẽ, đúng quy định; với sự chỉ đạo và vào cuộc đầy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh. Qua đó, đã thể hiện được tư tưởng đổi mới, với tư duy, tầm nhìn chiến lược và đầy khát vọng hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững, thể hiện sự bứt phá, có tác động lan tỏa đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo ra tiềm năng mới, không gian mới, động lực mới và các giá trị mới.

Quy hoạch tỉnh Hà Giang đã cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng việc tăng cường công tác giữ đất, giữ rừng, giữ dân; củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan không gian trưng bày sản phẩm OCOP và bản đồ Quy hoạch tỉnh. (Ảnh: Kim Tiến).

Bộ trưởng cũng lưu ý, chặng đường trước mắt để triển khai thực hiện quy hoạch còn nhiều thách thức, do đó tỉnh Hà Giang cần bám sát các chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh về phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế với các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng. Huy động tốt các nguồn lực để thực hiện; phát huy ý chí tự lực, tự cường, huy động các nguồn lực nội sinh, đi lên từ chính bàn tay, trí tuệ của con người Hà Giang; đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, tăng cường thu hút đầu tư để thực hiện quy hoạch.

Nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách đột phá; ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm, có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa lớn; khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch, xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong quy hoạch. Bên cạnh đó, rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành theo quy định, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh. Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng chất lượng cuộc sống của người dân; quản lý tổng hợp, thống nhất các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Bộ trưởng tin tưởng với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển” cùng với khát vọng vươn lên, tỉnh Hà Giang sẽ ngày càng phát triển, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Hà Giang phát triển xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện, góp phần mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân./.

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực