TP. Hà Giang, Quản Bạ sơ kết giữa nhiệm kỳ

Thứ tư, 07/06/2023 08:53
(ĐCSVN) - Nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang ghi nhận và biểu dương tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra chiều 6/6.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Văn Nghị) 

*Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng bộ thành phố Hà Giang phải thực sự coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; nâng cao năng lực tổ chức, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; triển khai xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” thiết thực, hiệu quả; phòng ngừa từ sớm, từ xa tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, cần nâng cao tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang. (Ảnh: Văn Nghị) 

Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ thành phố chú trọng phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy nhanh, có chất lượng công tác chỉnh trang đô thị; phát triển thương mại, dịch vụ; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp; quan tâm thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác an sinh xã hội; chú trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; kiên trì, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Hà Giang đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ, bài bản, có hiệu quả; đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá và bền vững; lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 và 9/9 quy hoạch phân khu. Quy hoạch sử dụng đất được quản lý chặt chẽ, đúng quy định; các khu dân cư tự phát, hoạt động san, đào đất trái pháp luật được hạn chế triệt để. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn được triển khai quyết liệt, có hiệu quả. Phong trào xã hội hoá chỉnh trang đô thị được nhân dân đồng tình ủng hộ, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, đồng bộ. Thành phố Hà Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành Chương trình xây dựng NTM; xã Phương Thiện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. An sinh xã hội đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người ước thực hiện năm 2023 đạt 80,15 triệu đồng/người/năm, đạt 80,15% so với Nghị quyết đề ra; chất lượng giáo dục tiếp tục giữ vững là điểm sáng trong toàn tỉnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố. Việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố được triển khai bài bản, đã đi vào cuộc sống. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Hải) 

*Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ huyện cần có giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; triển khai thực hiện hiệu quả “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” ở tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện, đặc biệt là chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng khối nông thôn. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện xúc tiến thương mại trên các nền tảng thương mại điện tử. Đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; tăng cường vận động, thu hút các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp đặc trưng, hàng hóa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; xóa bỏ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Tăng cường quốc phòng - an ninh; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và giao lưu nhân dân với các địa phương đối đẳng của Trung Quốc.

Qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, đến nay có 5/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, 10/18 chỉ tiêu đạt từ 70% NQ. Xây dựng thành công 3/6 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng, tăng 7,5 triệu đồng so với năm 2020. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 7,98%, vượt 0,82% Nghị quyết. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 16.200 ha, đạt 100% Nghị quyết; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng cây hàng năm đạt 57 triệu đồng/ha, tăng 11 triệu đồng so với năm 2020. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến nay toàn huyện có 28 sản phẩm đạt sao cấp tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, hàng năm có trên 98% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; huyện đã kết nạp được 347 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra là 80 đảng viên/năm.

 

PV (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực