Xín Mần: Nhiều kết quả tích cực sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện

Thứ tư, 31/05/2023 09:15
(ĐCSVN) - Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở huyện Xín Mần đã lãnh đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện, linh hoạt và sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
 Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Thạch)

Ngày 30/5, Đảng hộ huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đồng chí: Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Sin Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hạng Kháy Vần, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Duy Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Phó trưởng đoàn công tác theo Quyết định số 575 của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Xín Mần.

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở huyện Xín Mần đã lãnh đạo, điều hành quyqết liệt, toàn diện, linh hoạt và sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện đã hoàn thành 4/19 chỉ tiêu theo kế hoạch được giao. Nhiều cơ chế chính sách mới được triển khai, đặc biệt là 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, góp phần bổ sung nguồn lực đầu tư toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, qua đó tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hà Giang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Thạch)

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai đảm bảo lộ trình Kế hoạch với tổng số tiêu chí đạt 176 tiêu chí, bình quân đạt 10,3 tiêu chí/xã. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, cụm dân cư kiểu mẫu; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 03 xã; tỷ lệ xã đạt 12 tiêu chí trở lên đạt 47% so với Nghị quyết. Giáo dục đào tạo phát triển về cả về quy mô và chất lượng, duy trì sĩ số học sinh hàng ngày đạt tỷ lệ 98,55%, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa với tỷ lệ 100% đạt chuẩn và trên chuẩn; tổng số trường chuẩn quốc gia đạt 24 trường. Mạng lưới khám chữa bệnh được củng cố, ổn định và phát triển, tổng số lượt khám chữa bệnh bình quân hàng năm trên 80.500 lượt, công suất sử dụng giường bệnh trên 87,4%. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm được duy trì trên 5%. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, hiệu quả; 100% văn bản đi được ký số và sử dụng hòm thư công vụ; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững và ổn định; tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022; các chỉ tiêu tuyển quân hàng năm đều đạt kế hoạch giao…

 Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Thạch)

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, tập trung bám sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; trọng tâm là nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Hà Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả được trong nửa nhiệm kỳ qua của Đảng bộ huyện Xín Mần. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trung Thu đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.

 Bí thư Huyện ủy Hoàng Nhị Sơn phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Thạch)

Cùng với đó, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác 575 của BTV Tỉnh ủy thực hiện tốt các khâu đột phá, chương trình trọng tâm của huyện trên cơ sở các khâu đột phá, chương trình trọng tâm theo  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và thực hiện hiệu quả 3 Chương trình Mục tiêu quốc  gia để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Xín Mần nhấn mạnh: Với những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện cần nêu cao quyết tâm hơn nữa, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, tranh thủ các cơ hội, phát huy tiềm năng, lợi thế để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Đại hội XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy Hoàng Nhị Sơn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Xín Mần quyết tâm thực hiện thắng lợi, hoàn thành và hoàn thành vượt mức những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, không thực hiện điều chỉnh các mục tiêu đã đề ra./.

Hoàng Thạch

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực