Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân

Thứ tư, 13/09/2023 22:36
(ĐCSVN) - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp Hội CCB tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với vận động, tổ chức cho CCB tham gia thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững; xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân.
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chiều 13/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy; các Huyện, Thành ủy, Hội CCB các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao những kết quả quan trọng các cấp Hội CCB tỉnh Hà Giang đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09, đồng thời nhấn mạnh một số điểm nổi bật cần phát huy trong thời gian tới, đó là: Hội CCB đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội phát triển, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác của cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của Hội CCB các cấp có nhiều đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được cấp ủy đảng, chính quyền giao; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của Hội CCB Việt Nam, các chương trình, dự án của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, đặc biệt là Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Hội CCB các cấp tham gia hiệu quả vào phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; tuyên truyền CCB đăng ký lực lượng dự bị động viên, tham gia dân quân tự vệ, an ninh viên, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Hội CCB thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; việc nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của CCB và phản ánh kịp thời tới chính quyền địa phương có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với những kết quả đạt được, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng chỉ ra một số hạn chế trong triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, như: công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương còn thiếu chủ động, cụ thể, linh hoạt và hiệu quả chưa cao; việc quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh chưa quyết liệt, cụ thể; nhận thức về vai trò, vị trí của công tác CCB của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa sâu sắc dẫn tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật sự sâu sát, nhất là với công tác củng cố, kiện toàn tổ chức hội CCB.

 Toàn cảnh Hội nghị.

Thời gian tới, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp Hội CCB tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác CCB ở tất cả các cấp, các ngành; đẩy mạnh quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên CCB, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức và tổ chức; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình hành động của tổ chức, cá nhân đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên CCB và nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với vận động, tổ chức cho CCB tham gia thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững; phát hiện các mô hình tốt, cách làm hay trong hội viên CCB trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, kịp thời có hình thức biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức hội theo hướng lấy hội cơ sở, chi hội là địa bàn hoạt động chính của CCB; nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hội; thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh Hà Giang đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09.

Đưa Nghị quyết số 09 vào cuộc sống, Hội CCB tỉnh Hà Giang đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất BTV Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác CCB. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để Hội CCB hoạt động hiệu quả, phổ biến các chủ trương mới; giải quyết kịp thời các chế độ hội viên CCB, hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, quyền lợi chính đáng cho CCB. Hội CCB các cấp tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân; xây dựng tổ chức hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức. Qua đó, Hội CCB tỉnh ngày càng phát triển với 12 tổ chức hội trực thuộc, 245 tổ chức cơ sở hội, 1.786 chi hội thôn, tổ dân phố; trong giai đoạn kết nạp được trên 14.700 hội viên…

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực