Agibank: Lợi nhuận trước thuế trên 3.500 tỉ đồng

Thứ ba, 10/11/2015 08:42

(ĐCSVN) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố kết quả kinh doanh tính đến 31/10. Theo đó, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng này còn 2,41%, lợi nhuận trước thuế năm 2015 dự kiến đạt trên 3.500 tỉ đồng.

Theo đó, Agribank đã trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, vất vả, vừa căng sức “chống bão” xử lý các tồn tại, hậu quả của thời kỳ tăng trưởng nóng, vừa đảm trách các nhiệm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng nông nghiệp nông thôn. Ngân hàng này cho biết đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu đề ra khi chặng đường gần 3 năm thực hiện tái cơ cấu (2012 - 2015) đang bước vào giai đoạn nước rút.

 

 Giao dịch tại Chi nhánh Agribank Đông Anh - ảnh: NC


Cụ thể, đến 31/10, tổng nguồn vốn huy động của Agribank đã đạt 768.000 tỉ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2014; dư nợ tăng 9,2%. Cơ cấu nguồn vốn và tín dụng được chuyển đổi theo hướng tích cực, tỉ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 73,1%, tỉ lệ nợ xấu 2,41%, lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2015 đạt trên 3.500 tỉ đồng trong khi các tỉ lệ an toàn hoạt động được đảm đảm.

Để đạt được những kết quả khả quan này, Agribank cho biết đã từng bước thực hiện lộ trình tái cơ cấu toàn diện ngân hàng, khôi phục lòng tin của hàng chục triệu khách hàng đã đồng hành cùng ngân hàng trong nhiều năm qua.

Xác định xử lý nợ xấu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, Agribank đã triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng, từng bước kiềm chế và giảm dần nợ xấu. Ngân hàng đã thu hồi được trên 10.000 tỉ đồng đối với nợ đã xử lý rủi ro, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm tài chính toàn hệ thống, bảo đảm đời sống của cán bộ, nhân viên và người lao động.

Chuẩn bị tổng kết giai đoạn I thực hiện đề án Tái cơ cấu, Agribank đang hoàn thiện chiến lược kinh doanh 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2030, đặt mục tiêu xây dựng Ngân hàng phát triển ổn định, vững chắc theo hướng ngân hàng thương mại hiện đại, sẵn sàng thực hiện cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực