Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC

Thứ sáu, 23/10/2015 14:53
(ĐCSVN) - Ngày 22/10 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Thông tư 18/2015/TT-NHNN (Thông tư 18) quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) để thay thế cho Thông tư 20/2013/TT-NHNN.

 

 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)


Theo đó, Thông tư 18 quy định về tái cấp vốn bằng đồng Việt Nam của NHNN Việt Nam đối với TCTD trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và số 34/2015/NĐ-CP.

Về mục đích, Thông tư nêu rõ, NHNN tái cấp vốn đối với TCTD nhằm hỗ trợ nguồn vốn hoạt động của TCTD trong quá trình xử lý nợ xấu theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và số 34/2015/NĐ-CP.

So với quy định hiện hành, Thông tư 18 đã có những sửa đổi về điều kiện tái cấp vốn. Theo quy định hiện hành, NHNN chỉ xem xét và quyết định tái cấp vốn khi TCTD không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; tuy nhiên, Thông tư 18 đã bỏ quy định này.

Cụ thể, NHNN sẽ xem xét và quyết định tái cấp vốn khi TCTD đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:  Là TCTD Việt Nam bao gồm tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các TCTD, trừ tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, TCTD liên doanh; sở hữu hợp pháp trái phiếu đặc biệt đang lưu ký tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước chưa được VAMC thanh toán. Trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP, Nghị định số 34/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của NHNN.

Thông tư 18 bổ sung thêm quy định về mức tái cấp vốn đối với các TCTD đang thực hiện phương án tái cơ cấu. Cụ thể: Mức tái cấp vốn đối với TCTD do Thống đốc NHNN quyết định căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt, kết quả trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đăc biệt và kết quả xử lý nợ xấu nhưng không vượt quá 70% tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt; đối với TCTD đang thực hiện phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt, mức tái cấp vốn do Thống đốc NHNN quyết định từng trường hợp cụ thể nhưng không vượt quá 100% tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt.

Về lãi suất tái cấp vốn vẫn được giữ nguyên như quy định hiện hành. Cụ thể lãi suất tái cấp vốn đối với TCTD sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Lãi suất tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn ghi trên hợp đông tín dụng giữa NHNN và TCTD.

Thời hạn tái cấp vốn dưới 01 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt. NHNN xem xét, quyết định gia hạn tái cấp vốn đối với TCTD, tuân thủ các quy định tại Thông tư này. Thời gian gia hạn mỗi lần không vượt quá thời hạn tái cấp vốn lần đầu của khoản tái cấp vốn đó và không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt.

Thông tư 18 cũng quy định cụ thể về việc Xử lý đối với việc TCTD không trả nợ đúng hạn cũng như Trách nhiệm của TCTD; Trách nhiệm của VAMC; Trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 10/12/2015./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực