*Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy An Lão về công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng 
trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Phạm Văn Mợi , 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN thành phố.

* Ban Thường vụ Thành ủy quyết định, điều động đồng chí Đỗ Trọng Tuấn, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, kể từ ngày 1-12-2015 đến khi đồng chí  đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng
 trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Đỗ Trọng Tuấn,
 Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy giữ chức Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy ..

(Theo báo Hải Phòng)