leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,74%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/7/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 16 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,80%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/7/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 và 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 145.708 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

M.P