leftcenterrightdel
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ VietFintech nhiệm kỳ II (Ảnh: N.H) 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho biết, ra đời từ năm 2017, sau 4 năm đi vào hoạt động, đến nay vị thế của Câu lạc bộ VietFintech từng bước được nâng cao, có tầm ảnh hưởng nhất định đối với khu vực và quốc tế. 

Bên cạnh việc kiện toàn, bầu Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2021-2024, hội nghị sẽ tập trung thảo luận các báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ I, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2; quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ nhằm chia sẻ kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật, nâng tầm vị thế Câu lạc bộ tương xứng với kỳ vọng của Hiệp hội Ngân hàng, của các hội viên; đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số ngành Ngân hàng, xây dựng hệ sinh thái số Fintech - ngân hàng, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng nhận định, thời gian qua, sức sáng tạo của Câu lạc bộ đã được khẳng định, lan tỏa cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong nhiệm kỳ sắp tới. Song để làm được, Câu lạc bộ cần phải có chiến lược dài hạn, phải liên tục đưa ra những sản phẩm gắn liền với chiến lược chuyển đổi số ngân hàng, các dịch vụ tiện ích có tính trải nghiệm cao với người dùng, phù hợp với nhu cầu ngân hàng hiện đại trong kỷ nguyên số. Mặt khác, tích cực tham gia góp ý, phản biện chính sách để tham mưu, giúp các cơ quan quản lý xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động Fitech cũng như bảo vệ quyền, lợi ích các hội viên của Câu lạc bộ; trong đó phải coi trọng việc kết nối, chia sẻ, xây dựng hạ tầng sinh thái trong Câu lạc bộ, giữa Câu lạc bộ với Hiệp hội Ngân hàng trên tinh thần công nghệ tài chính ngân hàng phục vụ sự phát triển lành mạnh, an toàn hệ thống.

Câu lạc bộ VietFintech đến nay đã có 31 hội viên, trong đó 18 hội viên là tổ chức và 13 hội viên cá nhân và liên tục triển khai nhiều các hoạt động liên quan đến lĩnh vực cụ thể.

Đại diện VietFintech cho biết, trong nhiệm kỳ II, sẽ tiếp tục thực hiện, phát triển chương trình Fintech Lab, thử nghiệm các công nghệ, mô hình kinh doanh Fintech mới. Đồng thời, tổ chức liên kết các Hội viên, thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành viên trong hệ sinh thái công nghệ tài chính, kết nối các Hội viên với các định chế tài chính góp phần phát triển thị trường Công nghệ Tài chính tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, VietFintech sẽ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng khuôn khổ pháp lý cho các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới liên quan đến lĩnh vực Fintech đang được Nhà nước và xã hội quan tâm Sandbox, P2P lending, ngân hàng số… Đặc biệt, câu lạc bộ tiếp tục tư vấn, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, hội thảo, tọa đàm liên quan đến việc ứng dụng công nghệ tài chính trong ngành ngân hàng và các lĩnh vực liên quan nhằm kết nối các ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính, kết nối giữa các startup công nghệ tài chính và các nhà đầu tư. 

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ VietFintech nhiệm kỳ mới đã bầu 5 thành viên gồm: ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó tổng giám đốc CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) được bầu giữ chức Chủ nhiệm; các Phó Chủ nhiệm gồm các ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech; ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc Trung tâm VNPT Fintech, Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media); bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc Foxpay - Trung tâm Thanh toán Trực tuyến FPT Telecom; ông Trương Quang Việt, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel. 

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Napas, cho biết, nhiệm kỳ I, câu lạc bộ đã đánh giá thực trạng năng lực công nghệ, tài chính, phương án đề án kinh doanh của từng thành viên Câu lạc bộ, khả năng ứng dụng, kết nối với các khách hàng tiềm năng của thị trường Tài chính, Ngân hàng Việt Nam; nắm bắt nhu cầu và định hướng, chiến lược phát triển của các ngân hàng thương mại để tìm cơ hội hợp tác phát triển của các Fintech và ngân hàng thương mại. Ngoài ra, Câu lạc bộ đã tích cực tham gia quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, góp phần xây dựng quy định triển khai các hoạt động Fintech./.

 

M.P