Ra mắt cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ sáu, 20/10/2023 17:45
(ĐCSVN) - Cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang; tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ. 

Chiều 20/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Giới thiệu nội dung cuốn sách, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, cuốn sách do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản.

Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm, đồng thời Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Cuốn sách với hơn 500 trang; tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng. 

Cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang; tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng. Nội dung cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, sát hợp với thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta.

Qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, cũng như của các lĩnh vực, các khu vực và các địa phương nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, những bài phát biểu, bài viết trong cuốn sách đã phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, sự nhanh nhạy, kịp thời và linh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là trong bối cảnh nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn do tác động của đại dịch COVID-19 và sự bất ổn, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới. Cuốn sách là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đồng thời khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, đường lối do Đại hội XIII đề ra.

Để tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác của địa phương, đơn vị mình trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII… Cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương cần vận dụng đúng đắn tinh thần của cuốn sách, phù hợp với yêu cầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. 

Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, toàn diện, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cuốn sách tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi.

Để cuốn sách quý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến được với bạn đọc rộng rãi và thuận tiện nhất, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên App STBook của Nhà xuất bản.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng sách cho đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị. 

Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng sách cho đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị./.

Hoa Huyền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực