Ngày 16/11, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn trực tuyến giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, ngay sau khi có kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh và các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Với sự tham gia biên soạn của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, chương trình, tài liệu được xây dựng công phu, nghiêm túc, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của lớp bồi dưỡng, đảm bảo tính khoa học, cập nhật, cân đối giữa các chuyên đề và thời gian tổ chức bồi dưỡng, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Đến nay tài liệu bồi dưỡng đã được gửi tới các địa phương; với 14 chuyên đề, bao gồm những nội dung quan trọng về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam; tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND và quan trọng là các kỹ năng cần thiết trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh, để đưa nội dung tài liệu bồi dưỡng đến với từng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đạt hiệu quả và chất lượng, cần có đội ngũ giảng viên, báo cáo viên am hiểu các quy định, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND luôn là nhiệm vụ được quan tâm. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có vai trò rất quan trọng trong việc truyền đạt, gợi mở kiến thức hiểu biết, kỹ năng hoạt động đến với từng đại biểu HĐND khi tham gia các khóa bồi dưỡng.

Việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực cũng như lựa chọn các nội dung trọng tâm để trình bày, mỗi giảng viên, báo cáo viên không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, giàu năng lực sáng tạo, say mê nghiên cứu, luôn mang những bài giảng, mang những tri thức được sàng lọc, được cập nhập góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ Nội vụ đã chủ động triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến. Đây là hình thức học tập vừa tiết kiệm được chi phí, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kịp thời trong tình hình đại dịch COVID-19 vẫn khó lường, vừa đáp ứng được việc bồi dưỡng trên diện rộng theo yêu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dành cho đại biểu HĐND các cấp.

Hình ảnh lớp bồi dưỡng tại các điểm cầu trực tuyến

Để đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của Lớp bồi dưỡng và hiệu quả học tập, Thứ trưởng Trương Hải Long đề nghị các giảng viên được mời giảng cần chuẩn bị tốt nội dung các bài giảng cũng như các vấn đề liên quan; kết hợp các phương pháp giới thiệu chuyên đề cho phù họp với đối tượng và hình thức bồi dưỡng trực tuyến để lớp bồi dưỡng có chất lượng, hiệu quả.

Đối với học viên, Thứ trưởng đề nghị cần chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy; sắp xếp thời gian, tập trung nghe đầy đủ các chuyên đề. Chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc góp phần thực hiện có chất lượng các nội dung chương trình bồi dưỡng. Đồng thời, đề nghị các học viên có những đóng góp tích cực cho Ban quản lý lớp, Bộ Nội vụ để rút kinh nghiệm tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếp theo; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của địa phương. 

Theo chương trình, trong thời gian 03 ngày (từ ngày 16/11 đến ngày 18/11/2021), các giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được nghe giới thiệu các chuyên đề bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã./.

Tú Giang