UBND tỉnh Nghệ An đã có kết luận về ý kiến phản ánh của người dân đến các cơ quan chức năng, về việc một số cán bộ tại các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp và Yên Thành lợi dụng chức vụ sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (sổ đỏ) của người dân để vay vốn ngân hàng, thu lợi bất chính.

Theo đó, tại huyện Tân Kỳ, qua kiểm tra của UBND huyện cho thấy không có trường hợp nào cán bộ lợi dụng chức vụ quyền hạn sử dụng "sổ đỏ" của nhân dân để vay vốn ngân hàng. Tại huyện Quỳ Hợp, việc thu gom "sổ đỏ" trên địa bàn huyện do Công ty TNHH Huệ Anh tổ chức là có thật, nhưng không có cán bộ nào lợi dụng chức quyền để thực hiện việc này.

Riêng tại huyện Yên Thành, qua kiểm tra thực tế các xã có đất lâm nghiệp trên địa bàn thì có 5 xã: Đồng Thành, Hùng Thành, Phúc Thành, Mã Thành, Tân Thành có một số cán bộ bị lôi kéo tham gia vụ lừa đảo của Công ty Quý Nhân chạy dự án trồng rừng thuộc nguồn vốn phi Chính phủ với 2.009 "sổ đỏ", lâm bạ xanh được thu gom và chuyển cho Công ty này. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện hướng dẫn UBND các xã có tham gia vụ việc trực tiếp đến Công ty Quý Nhân để làm việc, đến nay cơ bản lấy lại được gần hết "sổ đỏ" cho người dân. Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã tổ chức họp kiểm điểm Chủ tịch UBND ở 5 xã này.

Đây là vụ việc xảy ra trong năm 2009, tại các địa phương trên xuất hiện một số doanh nghiệp đến địa phương thực hiện việc thu gom "sổ đỏ" của người dân để giúp họ vay vốn ngân hàng, hoặc chạy dự án trồng rừng cho người dân vay vốn thuộc nguồn vốn phi Chính phủ. Qua kiểm tra, xác minh của các cơ quan chức năng thì đây là việc làm lừa đảo, không phù hợp với quy định của pháp luật./.