Phát huy vai trò mạng xã hội trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ năm, 07/12/2023 20:50
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Các kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo là một trong những luận cứ khoa học quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, nghiên cứu, bố trí, sử dụng nâng cao hiệu quả công tác sử dụng mạng xã hội trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thời gian tới.

Chiều ngày 07/12, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Hội đồng “Sử dụng mạng xã hội trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay”.

Các đồng chí: Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I; Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng chủ trì Hội thảo.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: TH. 

Hội thảo khoa học cấp Hội đồng “Sử dụng mạng xã hội trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay” là diễn đàn khoa học chuyên sâu để lãnh đạo, chỉ huy các cấp và các nhà khoa học trao đổi vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an cấp cơ sở. Qua đó, thực hiện tốt Đề án số 08/ĐA-BCA-A03 ngày 29/9/2021 của Bộ Công an về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đặt ra yêu cầu tất yếu phát huy vai trò mạng xã hội trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là sự đổi mới hình thức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, thống nhất nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng mạng xã hội trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự. Các nhà khoa học, các cán bộ thực tiễn đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn sử dụng mạng xã hội trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an cấp cơ sở. Trên cơ sở đó, đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo khẳng định: các luận giải, phân tích cũng như các kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo có giá trị rất cao về lý luận và thực tiễn. Đây là một trong những luận cứ khoa học quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, nghiên cứu, bố trí, sử dụng nâng cao hiệu quả công tác sử dụng mạng xã hội trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn cơ sở thời gian tới.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I phát biểu kết luận Hội thảo. Ảnh: TH. 

Để phát huy cao nhất kết quả nghiên cứu khoa học của Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam đề nghị Ban tổ chức Hội thảo tiếp thu các ý kiến phát biểu, tham luận và tổng kết Hội thảo, tổng hợp kết quả Hội thảo báo cáo đồng chí Bộ trưởng và Hội đồng lý luận Bộ Công an phục vụ công tác nghiên cứu, bổ sung luận cứ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở. Công an các đơn vị, địa phương vận dụng kết quả Hội thảo, chủ động nghiên cứu những luận cứ khoa học cần thiết và kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, địa phương khác để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng mạng xã hội trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an cấp cơ sở.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam cũng đề nghị Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và các học viện, trường Công an nhân dân, với vai trò là các trung tâm nghiên cứu lý luận trong Công an nhân dân, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Hội thảo đã đạt được, tiếp tục nghiên cứu, làm rõ những vấn đề mới về sử dụng mạng xã hội trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an cấp cơ sở. Kịp thời bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.                                                                                

Bùi Vĩ – Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực