leftcenterrightdel

Chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ bắn chiến đấu cho tiểu đội 

Lần kiểm tra này, Sư đoàn 324 tổ chức bắn chiến đấu cho 45 tiểu đội thuộc Trung đoàn 335 với hai hình thức tiến công và phòng ngự, trong đó 30 tiểu đội bắn tiến công, 15 tiểu đội bắn phòng ngự. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu kỹ hướng dẫn, quy định, tăng cường các nội dung huấn luyện thực hành và rèn luyện thể lực nên quá trình kiểm tra nghiêm  túc, chặt chẽ, 100% cán bộ, chiến sĩ xác định tốt tư tưởng, ý chí quyết tâm cao. Kết quả kiểm tra, 100% tiểu đội đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Kết quả kiểm tra bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh là cơ sở để Sư đoàn và các đơn vị đánh giá thực chất trình độ tổ chức huấn luyện, rèn luyện sức khỏe và khả năng vận dụng kiến thức, kỹ chiến thuật được huấn luyện vào điều kiện thực tế chiến đấu. Từ đó, các phân đội rút ra kinh nghiệm, kịp thời có các biện pháp khắc phục những hạn chế trong tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và thực hành chiến đấu cấp tiểu đội, tạo tiền đề cho bắn chiến đấu cấp cao hơn cũng như tham gia diễn tập cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng