Xây dựng chính sách, giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài trong Quân đội

Thứ sáu, 05/07/2024 12:18
(ĐCSVN) - Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, việc xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam” là vấn đề cấp thiết, rất quan trọng và có tính thời sự; nhằm xây dựng và thực hiện đột phá các chính sách, giải pháp thu hút, giữ gìn, trọng dụng nhân tài trong Quân đội, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sáng 5/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội thảo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo 

Đến nay, sau 3 tháng, từ khi tổ chức hội thảo lần thứ nhất, các thành viên Ban Soạn thảo Đề án tích cực nghiên cứu, lấy ý kiến của các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội; tập trung đánh giá thực trạng việc ban hành chính sách, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội thời gian qua; xác định phạm vi của Đề án, đối tượng của Đề án; bao gồm đối tượng thu hút từ ngoài vào Quân đội, đối tượng trọng dụng đang công tác trong Quân đội; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; đồng thời xác định trách nhiệm của các ban, bộ, ngành phối hợp với Bộ Quốc phòng trong triển khai thực hiện Đề án.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành một số chủ trương, chính sách thu hút, đãi ngộ với các đối tượng trong Quân đội. Tuy nhiên, các chủ trương, chính sách chưa mang tính đột phá, chưa đủ tính hấp dẫn để thu hút nhân tài, người có tài năng vào Quân đội; chưa tuyển dụng được nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào phục vụ Quân đội; nhất là cán bộ chuyên ngành được đào tạo công phu, hoặc Quân đội chưa đào tạo được.

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội thảo.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, việc xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam” là vấn đề cấp thiết, rất quan trọng và có tính thời sự; nhằm xây dựng và thực hiện đột phá các chính sách, giải pháp thu hút, giữ gìn, trọng dụng nhân tài trong Quân đội; nhất là trong lĩnh vực chỉ huy tham mưu, chính trị, khoa học - kỹ thuật và công nghệ quân sự, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp các ý kiến bổ sung vào Đề án, làm nổi bật tính đặc thù riêng của Quân đội với mục tiêu tạo những chính sách đặc thù để thu hút và trọng dụng nhân tài vào Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực