leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ông Đỗ Vũ Diên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vườn thời đại Viêt Nam.
(Ảnh: Báo Thái Bình)

Lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các đơn vị tư vấn tại các điểm cầu Singapore, Malaysia và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đây là sự kiện rất ý nghĩa, đáp ứng mục tiêu quy hoạch tỉnh đề ra, đảm bảo tầm nhìn cũng như hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Để cụ thể hóa nhiệm vụ quy hoạch và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, tỉnh Thái Bình đã triển khai tích cực và cụ thể hóa nhiệm vụ lập quy hoạch.

Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch lập quy hoạch tỉnh. Đồng thời, quán triệt đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, khi thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thành lập một tổ giúp việc trực tiếp do  Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến lập quy hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ và đến nay, đã cơ bản hoàn thành báo cáo đầu kỳ trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để việc lập quy hoạch tỉnh diễn ra hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã đề nghị Công ty cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam và các đơn vị tham gia tư vấn bố trí nhân lực chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thời gian hoàn thành sớm nhất. Trong quá trình lập quy hoạch, các đơn vị tư vấn, Công ty cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam cần có đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ về hiện trạng của tỉnh trên các lĩnh vực.

Cùng đó, xác định mục tiêu, xây dựng, lựa chọn phương án quy hoạch tỉnh đảm bảo bám sát định hướng phát triển trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, giúp cho tỉnh xác định phương án phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng trong thời kỳ quy hoạch; xây dựng phương án phát triển kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, đặc biệt là khu Cồn Vành...

Về phía tỉnh Thái Bình, sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác này, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt sẵn sàng và có trách nhiệm tham gia, thông tin về định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh, giúp các đơn vị tư vấn hoàn thiện, bổ sung vào bản quy hoạch. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị tư vấn về địa phương làm việc, nghiên cứu.../.

KC