Phụ nữ Thái Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Phụ nữ Thái Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

(ĐCSVN) – Dù ở thời kỳ cách mạng nào, phụ nữ Thái Bình cũng luôn thể hiện những phẩm chất cao quý đó là: yêu nước, cần cù, sáng tạo và giàu lòng nhân hậu, góp phần tô thắm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình - Đại hội cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình - Đại hội cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước
(ĐCSVN) - Với tinh thần “Đoàn kết - Bình đẳng - Đổi mới - Phát triển”, ngày 15/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh...
Thái Thụy Hoàn thành kế hoạch phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa năm 2021
Thái Thụy: Hoàn thành kế hoạch phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa năm 2021
(ĐCSVN) – Theo Cục Thống kê Thái Bình, tổng diện tích gieo trồng lúa mùa năm 2021 toàn huyện ước đạt 12.736,14 ha. Trong đó, giống lúa năng suất cao...
Tiền Hải Thái Bình  Tổng điều tra trên địa bàn huyện đã hoàn thiện đến khâu cuối cùng
Tiền Hải (Thái Bình): Tổng điều tra trên địa bàn huyện đã hoàn thiện đến khâu cuối cùng
(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Thái Bình, sau một năm chuẩn bị và triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo Quyết định số...