Ảnh minh họa (Nguồn: UN)

Trong phần mở đầu của nghị quyết, Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về hậu quả của xung đột vũ trang đối với người khuyết tật bị bỏ rơi, bị bạo lực và không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản. Hội đồng nhắc lại Công ước liên quan đến các quyền của người khuyết tật, cũng như các sáng kiến quốc tế đang diễn ra, như: chiến lược của Liên hợp quốc về bao gồm người khuyết tật và hướng dẫn về việc đưa người khuyết tật vào hành động nhân đạo.

Hội đồng Bảo an cũng lưu ý Điều lệ bao gồm những người khuyết tật trong hành động nhân đạo và nhấn mạnh giá trị của việc cung cấp hỗ trợ kịp thời cho những người dân thường khuyết tật bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang "bền vững, thích hợp, hòa nhập và dễ tiếp cận" bao gồm: hỗ trợ tái hòa nhập và phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý xã hội để đáp ứng hiệu quả các nhu cầu cụ thể của họ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em khuyết tật.

Các quốc gia thành viên được khuyến khích để bảo đảm rằng, người khuyết tật thực sự tham gia vào hành động nhân đạo, phòng ngừa và giải quyết xung đột và các hoạt động hòa giải, tái thiết và xây dựng hòa bình, đồng thời tham khảo ý kiến các chuyên gia trong các vấn đề liên quan tới người khuyết tật.

Bản thân Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng bày tỏ ý định mời những người khuyết tật cùng thuyết trình về các chủ đề và lĩnh vực địa lý mà họ quan tâm.

Theo Hội đồng Bảo an, Nghị quyết vừa được thông qua nhằm 3 mục đích: Nâng cao nhận thức về các quyền và nhu cầu đặc biệt của người khuyết tật trong việc gìn giữ và xây dựng hòa bình của Liên hợp quốc; truy cập kịp thời dữ liệu và thông tin về ảnh hưởng của xung đột vũ trang đối với người khuyết tật; và để người khuyết tật được thực sự tham gia vào các hành động nhân đạo, phòng ngừa và giải quyết xung đột, các hoạt động hòa giải, tái thiết và xây dựng hòa bình./.

Khánh Linh (Theo UN, AFP)