Phát huy hơn nữa vai trò và đề cao trách nhiệm xã hội của Mặt trận

Thứ sáu, 05/01/2018 16:26
(ĐCSVN) - Sáng 5/1, tại TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương. 

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2017, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, an sinh xã hội được quan tâm, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đối ngoại mở rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường tạo tiền đề cho sự phát triển của đất nước mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ trung ương tới cơ sở, địa bàn khu dân cư.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận các nội dung: Dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2017 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018; Đề án tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Chương trình hành động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020; Tờ trình bổ sung nhân sự của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: VL)

Công tác Mặt trận đạt được kết quả toàn diện

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận năm 2017 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2018.

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm 2017, công tác Mặt trận đạt được kết quả toàn diện, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của các địa phương.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tiếp xúc, lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước; tăng cường việc hỏi thăm, động viên, chăm lo và nắm bắt tình hình trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, người tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng, kiều bào ta ở nước ngoài.

Trong năm qua, công tác Mặt trận cũng đã có sự đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặc dù nhiều địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ song cả nước đã có trên 95% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với không khí đầm ấm, vui tươi. Cùng với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai và có nhiều đổi mới ở cơ sở và khu dân cư; công tác vận động đền ơn, đáp nghĩa và vận động cứu trợ giúp đỡ nhân dân vùng thiên tai được tổ chức kịp thời. Năm 2017, tổng số tiền do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động và tiếp nhận từ các nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục do thiên tai là hơn 607 tỷ đồng; cả nước giúp đỡ xây dựng và sửa chữa 32.414 căn nhà đại đoàn kết; xây dựng và sửa chữa hơn 26.880 căn nhà cho người có công…

Một trong những kết quả nổi bật là công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai chặt chẽ, hiệu quả hơn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại nhân dân triển khai có trọng tâm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước. Công tác tham mưu cho Đảng, phối hợp với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ. Cơ quan chuyên trách của Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở được củng cố, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém và những nguyên nhân. Trong đó, việc nắm bắt tình hình trong đời sống nhân dân ở một số địa phương còn bị động, chưa bám sát địa bàn cơ sở, chưa dự báo được tình hình để kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy và phối hợp với chính quyền chủ động tháo gỡ. Một số nơi khi xảy ra điểm nóng, Mặt trận còn bị động. Công tác giám sát và phản biện xã hội còn nhiều hạn chế trong triển khai ở cơ sở…

Trong năm 2018, công tác Mặt trận sẽ tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ như: tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội; công tác tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện thân mật với các đại biểu (Ảnh: VL)

Củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thay mặt Chính phủ, phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã luôn đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có đóng góp quan trọng đối với đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước trong thời gian qua.

Năm 2018, dự báo bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều thách thức tác động tới tình hình kinh tế - xã hội đất nước ta; là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm 2018 với phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Đánh giá cao những nhiệm vụ, giải pháp mà Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra trong năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận:

Thứ nhất, cần củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động phấn đấu thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền về người tốt việc tốt, chú trọng đổi mới sáng tạo, gắn với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng cho rằng, không chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh tiến bộ, đấu tranh chống lại lối sống chạy theo đồng tiền, tệ nạn xã hội, phi văn hóa, phản văn hóa. Làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người tàn tật, người già, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phục vụ cho nhân dân.

Thứ ba, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Chúng ta cần lựa chọn những vấn đề lớn, vấn đề được nhân dân quan tâm, bức xúc để phối hợp giám sát. Mặt trận phối hợp với các đơn vị giám sát thường xuyên, liên tục hơn, đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời kịp thời các kiến nghị của nhân dân. Tham gia công tác xây dựng Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Thứ tư, phối hợp tốt hơn nữa trong công tác thực hiện phát triển kinh tế - xã hội với các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở. Bám sát tình hình kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương để đề xuất các chương trình, mục tiêu phối hợp tốt hơn.

Thứ năm, các cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc.

Về phía Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh phương châm Chính phủ liêm chính, Chính phủ kiến tạo, Chính phủ hành động, Chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Do đó, các chính sách pháp luật hướng tới phục vụ nhân dân đưa đất nước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, làm sao Chính phủ không để ai ở lại phía sau trong quá trình phát triển đất nước. Khắc phục bệnh quan liêu xa dân; khắc phục, sớm xử lý tình trạng trên “nóng” dưới “lạnh”, làm sao để cán bộ các cấp phải hết lòng vì dân, lo lắng cho dân, cán bộ gần dân, sát dân, sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chính phủ coi trọng công tác dân vận, mặt trận. Đồng thời, khắc phục một bước những mặt trái của kinh tế thị trường như phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội…

“Công tác đại đoàn kết toàn dân là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong đó Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò nòng cốt. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của sự phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, chúng ta cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò và đề cao trách nhiệm xã hội của Mặt trận. Các cấp chính quyền cần tạo mọi điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ ghi nhận và có trách nhiệm trong việc cùng với các cấp chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc. Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tích quan trọng trong công tác đại đoàn kết toàn dân, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

Theo lịch làm việc, Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày./.

VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực