“Phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm, 30/11/2023 15:28
(ĐCSVN) - Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn ngày càng hiệu quả, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện việc lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, trong đó, chú trọng đến phần xây “phủ xanh” thông tin tích cực; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay tham gia công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngày 30/11, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết 35); 3 năm thực hiện Đề án số 35-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ cách làm hay, đúc rút nhiều kinh nghiệm, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Đức Cảnh, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Huy Ngọc, Phó Vụ trưởng Phụ trách Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Nam.

Về phía TP Hồ Chí Minh tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy;  Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn Thành phố. Theo báo cáo, trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy và Ban Chỉ đạo 35 quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Thành phố đã kịp thời tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết 35 đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của trên, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức, thực hiện hiệu quả việc học tập, thực hiện quán triệt Nghị quyết số 35 và các kế hoạch, kết luận, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, xác định trọng tâm là bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng cho biết, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí Thành phố đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các nền tảng đa phương tiện, xây dựng chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập hợp các tin, bài có thông điệp tăng cường tin tích cực, việc làm tốt, câu chuyện đẹp trở thành dòng thời sự tích cực chủ lưu.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy khóa X đã ban hành Kế hoạch số 397-KH/TU ngày 14/10/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 16/3/2023 lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2020 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội…

 Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 và Đề án số 05-ĐA/TU năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận trao đổi, chia sẻ cách làm hay, đúc rút nhiều kinh nghiệm, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện việc lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Trong đó, chú trọng đến phần xây “phủ xanh” thông tin tích cực; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay tham gia công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm để sự phối hợp ngày càng tốt hơn giữa Trung ương và địa phương, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động và diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội; 41 tập thể và 88 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 -NQ/TW giai đoạn 2018-2023 và thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU giai đoạn 2020-2023; 26 tập thể và 22 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 và thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU năm 2022./.

Tin, ảnh: V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực