Thành lập thành phố Bến Cát (Bình Dương) và thành phố Gò Công (Tiền Giang)

Thứ ba, 19/03/2024 16:29
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương và Nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 31, chiều 19/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định: thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày các Tờ trình thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày các Tờ trình (Ảnh: QH)

Theo Tờ trình, tỉnh Bình Dương đề nghị thành lập 02 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 02 xã An Điền và An Tây. Đồng thời, đề nghị thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát.

Kết quả sau khi thành lập 02 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương: Tỉnh Bình Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng giảm 01 thị xã, 02 xã và tăng 01 thành phố, 02 phường. Tỷ lệ đô thị hóa là 84,95%.

Thành phố Bến Cát có 234,35 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 364.578 người, có 08 ĐVHC cấp xã (01 xã và 07 phường). Tỷ lệ đô thị hóa là 94,65%.

Về phương án thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang đề nghị thành lập 04 phường Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 xã Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa; Sắp xếp 04 phường thành 02 phường (nhập Phường 4 vào Phường 1, nhập Phường 3 vào Phường 2); Thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Gò Công.

Kết quả sau khi thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số ĐVHC cấp huyện trực thuộc, nhưng tăng 01 thành phố và giảm 01 thị xã; đồng thời giảm 02 ĐVHC cấp xã (tăng 02 phường, giảm 04 xã). Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Tiền Giang là 18,40%.

Thành phố Gò Công có 101,69 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 151.937 người; có 10 ĐVHC cấp xã trực thuộc, gồm 07 phường và 03 xã (giảm 02 ĐVHC cấp xã so với thị xã Gò Công hiện nay). Tỷ lệ đô thị hóa của thành phố Gò Công là 60,76%.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, hồ sơ Đề án bảo đảm các nội dung theo đúng quy định; UBND tỉnh Bình Dương và tỉnh Tiền Giang đã dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung công việc cụ thể sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã và thành lập thành phố thuộc tỉnh.

"Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Bình Dương và tỉnh Tiền Giang, Bộ Nội vụ đã thành lập Đoàn công tác liên ngành khảo sát hiện trạng tại các đơn vị đề nghị thành lập, sắp xếp đơn vị hành chính đô thị và tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ Đề án và trình Chính phủ thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Bình Dương và tỉnh Tiền Giang. Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh Tiền Giang và của Bộ Nội vụ, Chính phủ đã biểu quyết thông qua các hồ sơ Đề án và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội" - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết.

Thẩm tra Tờ trình các Đề án, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết tán thành với sự cần thiết thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; thành lập 04 phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang là phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng đô thị và các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Uỷ ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Bình Dương và tỉnh Tiền Giang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương để trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ theo đúng quy định. Đề nghị Chính phủ khi xem xét đề án sắp xếp ĐVHC của các địa phương cần rà soát kỹ lưỡng các trường hợp không sắp xếp ĐVHC vì yếu tố đặc thù (nếu có), bảo đảm đúng yêu cầu, quy định của Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
 
Đồng thời quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư để bảo đảm chất lượng đô thị đối với các xã dự kiến thành lập phường và thị xã dự kiến thành lập thành phố thuộc tỉnh Bình Dương và tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là các tiêu chuẩn thành phần còn đạt ở mức thấp so với quy định.
 
Có phương án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn đã có mức độ đô thị hóa cao; thực hiện tốt phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau khi sắp xếp các ĐVHC; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. 
 
Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang./.
 
Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực