Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Thứ ba, 12/09/2023 18:44
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW (Kết luận 58) ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Người cao tuổi cả nước rất phấn khởi, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện cho tổ chức Hội và người cao tuổi được bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết luận 58 ra đời đáp ứng sự mong đợi của người cao tuổi.

Thời gian qua, Trung ương Hội đã làm việc với 51 tỉnh, thành phố, các lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đều quan tâm, đánh giá cao vai trò của người cao tuổi trong sự phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thì nơi đó hoạt động Hội và phong trào người cao tuổi phát triển sâu rộng, hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít Hội Người cao tuổi địa phương hoạt động chưa nổi bật, chưa tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác người cao tuổi… nên hiệu quả hoạt động chưa cao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, Hội nghị với ý nghĩa thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung cốt lõi của Kết luận số 58-KL/TW, góp phần nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân đối với người cao tuổi, có trách nhiệm tham gia tích cực vào xây dựng hệ thống Hội ở cấp huyện, cấp tỉnh, bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị, trong thời gian tới, Hội Người cao tuổi các cấp tích cực, tập trung, triển khai bài bản và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình công tác Hội; nhất là các sự kiện lớn như Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc làm kinh tế giỏi; tổ chức tốt Liên hoan tiếng hát người cao tuổi các khu vực tiến tới Liên hoan toàn quốc kết hợp phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023…

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện chuyển đổi mô hình hội Người cao tuổi phù hợp với thực tiễn địa phương; mong muốn các bộ, ban, ngành Trung ương cũng như các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác Người cao tuổi, qua đó góp phần phát huy vai trò của Người cao tuổi trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương trao đổi, thông tin về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; trao đổi những nội dung cơ bản của Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Theo đó, Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là văn bản mang tầm chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với người cao tuổi, Hội Người cao tuổi Việt Nam; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước; là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp mặt đại diện đại biểu dự Đại hội lần thứ VI của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Sau 10 năm thực hiện mô hình thí điểm tổ chức Người cao cấp tỉnh, huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho thấy kết quả tích cực. Công tác bảo vệ, chăm sóc Người cao tuổi ngày càng được phát huy. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và cộng đồng về vị trí của hội Người cao được nâng cao. Tổ chức bộ máy, cán bộ hội được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Người cao tuổi. Động viên Người cao tuổi chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa gia đình, cộng đồng dân tộc.

Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác Người cao tuổi, chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ hội; chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Người cao tuổi một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội Người cao tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với Hội và công tác Người cao tuổi; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Người cao tuổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi; trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp và thống nhất hành động, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kịp thời lắng nghe, phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Người cao tuổi…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, lãnh đạo Bộ Nội vụ phổ biến một số chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc phát huy vai trò Người cao tuổi, công tác xây dựng hội và đội ngũ cán bộ hội,… Cùng với đó, đại biểu ở các điểm cầu đã tham gia phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai mô hình hội Người cao tuổi; phân tích những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức hội Người cao tuổi trong thời gian tới.../.

Tin, ảnh: Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực