Bảo hiểm Agribank chi trả cổ tức lên tới 20%

Thứ ba, 02/07/2024 14:15
(ĐCSVN) - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024.
Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. 

Ngày 27/6/2024, Bảo hiểm Agribank (mã cố phiếu ABI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với sự tham gia của ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Ban Lãnh đạo Công ty và các cổ đông.
Tại Đại hội, Bảo hiểm Agribank đã gửi đến toàn thể hội nghị và các cổ đông những thông tin quan trọng về kết quả hoạt động kinh doanh 2023, các giải pháp đưa Công ty phát triển trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Trong năm 2023, thị trường bảo hiểm gặp những khó khăn nhất định, doanh thu phí bảo hiểm suy giảm do ảnh hưởng của nền kinh tế khó khăn, cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, quản lý kênh bancassurance và niền tin của khách hàng với thị trường bảo hiểm giảm sút do khủng hoảng truyền thông về ngành bảo hiểm. Vượt lên trên những thách thức đó, Bảo hiểm Agribank vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan: lợi nhuật trước thuế đạt 308 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch; ROE đạt 16,8%; hoàn thành sớm mục tiêu mở rộng mạng lưới với 20 chi nhánh; hoàn thành sớm mục tiêu tăng vốn điều lệ 723,9 tỷ đồng,… Theo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xếp loại hoạt động kinh doanh theo Thông tư 195 của Bộ Tài chính, hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Agribank tiếp tục xếp loại 1A (loại cao nhất).

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thảo luận các vấn đề về mục tiêu kinh doanh năm 2024. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thảo luận các vấn đề về mục tiêu kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức bằng tiền mặt và một số nội dung khác. Bảo hiểm Agribank đã trình Đại hội đồng cổ đông nghị quyết chi trả cổ tức tỷ lệ 20%. 
Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm đạt 2.634 tỷ đồng, doanh thu tài chính 148 tỷ đồng, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 15%, lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 320 tỷ đồng, tăng 5,8%. Dự kiến mức cổ tức tối thiểu cho năm 2024 vẫn là 14%. Để thực hiện mục tiêu trên, Bảo hiểm Agribank sẽ khai thác tối ưu tiềm năng kênh Bancassurance, phát triển kênh phân phối sản phẩm mới, tổ chức bộ máy nhân sự, xây dựng các ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh truyền thông, kiểm soát rủi ro và rà soát quy chế, quy trình.

Đại hội đồng cổ đông của Bảo hiểm Agribank đã bầu bổ sung nhân sự cấp cao. 

Trả lời những kiến nghị của cổ đông về mở rộng mạng lưới; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; kế hoạch kinh doanh; niêm yết cổ phiếu, chi trả cổ tức…, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Agribank đã nhấn mạnh: Bảo hiểm Agribank luôn nỗ lực hết mình để mang lại lợi ích hài hòa cho các cổ đông. Bảo hiểm Agribank cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng hơn mạng lưới các chi nhánh để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Công ty cũng sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu doanh thu 3.300 tỷ đã đề ra trong kế hoạch phát triển và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đưa cổ phiếu ABI lên sàn giao dịch vào năm 2025. 
Đại hội đồng cổ đông cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị; bầu bổ sung ông Kiều Gia Quý giữ chức thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đại hội  cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội 2024./.

Nguyễn Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực