Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Thứ sáu, 17/03/2023 15:39
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo nhấn mạnh: Hội thảo là một trong những hoạt động chính kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Chu Huy Mân. Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hội thảo khoa học "Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An" do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức diễn ra sáng 17/3, tại thành phố Vinh (Nghệ An).

 Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Chủ trì Hội thảo có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự.

Dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành phố; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học; đại diện gia đình Đại tướng Chu Huy Mân…

 Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo nhấn mạnh, Hội thảo là một trong những hoạt động chính kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Chu Huy Mân. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Chu Huy Mân tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ra tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh), tỉnh Nghệ An. Tiếp thu truyền thống của quê hương cách mạng, được lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, trưởng thành trên con đường tranh đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc đời hoạt động cách mạng theo mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đại tướng Chu Huy Mân đã vượt qua nhiều gian lao, thử thách, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh, kiên định với ý chí “Nguyện chiến đấu trọn đời cho Đảng, cho cách mạng” mà đồng chí đã tuyên thệ trong ngày được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong lao tù của đế quốc, đồng chí là một đảng viên kiên trung, “Biến nhà tù thành trường học cách mạng”, dũng cảm vượt ngục trở về với phong trào cách mạng, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Quảng Nam, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi Chủ tịch Ủy ban quân chính Khu C. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí trải qua các cương vị Chính ủy, Trung đoàn trưởng, Chính ủy Đại đoàn lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ.

 Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Chu Huy Mân gắn bó với chiến trường Khu 5, Tây Nguyên ác liệt với những trọng trách Chính ủy, Tư lệnh Mặt trận B3, Chính ủy, Tư lệnh Quân khu 5. Đồng chí đã vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam vào thực tiễn chiến trường; coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng niềm tin, ý chí, quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược cho lực lượng vũ trang ba thứ quân, góp phần đưa “Khu 5 đi đầu diệt Mỹ”,  đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

Hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Chu Huy Mân đã chủ động đề xuất nhiều vấn đề về chính trị, quân sự, quốc phòng và đối ngoại ở tầm chiến lược, nhất là vấn đề giữ vững sự lãnh đạo của Đảng với Quân đội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng Chu Huy Mân là một chiến sĩ cộng sản quốc tế trong sáng, thủy chung. Đồng chí chỉ huy Trung đoàn 74 tham gia Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn giúp cách mạng Trung Quốc; có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, giúp cách mạng Lào vượt qua những thời điểm cam go, thử thách; góp phần bồi đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để khẳng định, tiếp thu những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với cách mạng Việt Nam nói chung và đối với quê hương Nghệ An nói riêng. Đồng thời, giáo dục cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh nâng cao lòng tự hào về truyền thống quê hương, học tập và làm theo tấm gương Đại tướng Chu Huy Mân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chào mừng Hội thảo. 

Với hơn 75 năm hoạt động cách mạng ở nhiều vùng, nhiều địa phương, chiến đấu ở những chiến trường trọng điểm và làm nhiệm vụ quốc tế, Ðại tướng Chu Huy Mân đã liên tục vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, trung kiên bất khuất trước kẻ thù; dù trên bất cứ cương vị nào cũng luôn cống hiến hết sức mình, cho Ðảng, cho nhân dân, cho Tổ quốc, luôn đặt lợi ích chung của cách mạng lên trên lợi ích cá nhân. Cả cuộc đời đồng chí đã gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và Quân đội. Ðồng chí đã có những đóng góp vào thắng lợi to lớn của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế; có những đóng góp quan trọng vào nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Những cống hiến to lớn của đồng chí đã góp phần làm rạng danh Tổ quốc ta, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống vẻ vang của Ðảng, của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và của quê hương Nghệ An nói riêng.

Phát huy truyền thống của quê hương Xô Viết anh hùng, học tập tấm gương Đại tướng Chu Huy Mân và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Đảng bộ, quân và dân Nghệ An đã kiên trì, bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành các mục tiêu đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định, kết quả Hội thảo là hoạt động quan trọng, thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội thảo. 

Hội thảo đã nhận được gần 90 bài tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học, vừa khẳng định những cống hiến xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, vừa thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, Bộ Quốc phòng đối với Đại tướng Chu Huy Mân. Nội dung các tham luận tiếp tục khẳng định Đại tướng Chu Huy Mân - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhân cách, đạo đức trong sáng; người con ưu tú của quê hương Nghệ An, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cách mạng; làm sáng tỏ quá trình hoạt động và những đóng góp to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, phân tích và làm sâu sắc hơn những quan điểm của Đại tướng Chu Huy Mân về đảm bảo sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt” của Đảng đối với lực lượng vũ trang; xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đào tạo, rèn luyện cán bộ; những giá trị tinh thần và bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân để vận dụng vào quá trình xây dựng Quân đội; tăng cường quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực