Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Thứ năm, 26/10/2023 20:45
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an sẽ phối hợp biên soạn, xuất bản, phát hành sách tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm phát biểu tại Hội nghị. 

Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gồm một số nội dung: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan; Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước; Phối hợp nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, giải pháp công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Phối hợp biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, quảng bá các ấn phẩm xuất bản của Bộ Công an và Nhà xuất bản nhằm lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ an ninh, trật tự; Phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Phối hợp xây dựng và phát triển các đơn vị tuyên truyền, xuất bản trong Công an nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, xuất bản; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, nhiều năm nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tích cực bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua nhiều nội dung phối hợp như nghiên cứu khoa học, biên soạn, xuất bản sách; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; trưng bày, giới thiệu sách; đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ... đã ngày càng củng cố mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Hội nghị ký kết hôm nay tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an đối với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh việc học tập lý luận chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thiết thực quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, Hội nghị này cũng thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả phối hợp với Bộ Công an trong thời gian tới.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, với sự hợp tác toàn diện, sâu sắc và có ý nghĩa giữa hai đơn vị, với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, với quyết tâm chính trị rất lớn của lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, với sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các đơn vị tham mưu, đầu mối, nhất định sự hợp tác giữa Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục gặt hái những kết quả hết sức tốt đẹp trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao và biểu dương các cơ quan tham mưu của hai cơ quan đã có nhiều cố gắng trong quá trình xây dựng quy chế và chuẩn bị ký kết, góp phần quan trọng dẫn đến sự thành công của Hội nghị.

Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ cũng cho biết, nhằm tăng cường quan hệ phối hợp, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trong những năm qua, Bộ Công an đã ký kết trên 30 quy chế, chương trình phối hợp công tác với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, việc tổ chức ký kết, triển khai, thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp đã đạt được nhiều kết quả tích cực; tháo gỡ những khó khăn, bất cập, chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp triển khai, thực hiện các mặt công tác, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi bên tham gia quan hệ phối hợp, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia mỗi nước, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an, đòi hỏi hai cơ quan cần thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an ninh xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, học tập lý luận chính trị; xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị... góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã trao tặng Tủ sách điện tử “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” cho Bộ Công an. 

Để Quy chế phối hợp sớm đi vào thực tiễn và có hiệu quả thiết thực, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ đề nghị và mong muốn, ngay sau Hội nghị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế, chỉ đạo đơn vị chức năng được giao làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối của Bộ Công an, tích cực phát huy vai trò thường trực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Quy chế, duy trì tốt về công tác phối hợp, đề xuất sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế định kỳ, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả và sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Tại hội nghị, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã trao tặng Tủ sách điện tử “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” cho Bộ Công an. Dịp này, Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Bằng khen về “Thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ an ninh trật tự” của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Huy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực