Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho báo chí

Thứ tư, 20/09/2017 16:42
(ĐCSVN) – Ngày 20/9, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh Trung ương tổ chức Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí năm 2017.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho rằng, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta. Vì vậy, ngày 03/5/2007, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; ngày 19/6/2013 Quốc hội thông qua Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thực hiện các chỉ thị và nghị quyết trên, trong thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước đã được triển khai nghiêm túc và toàn diện, ngày càng đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo, đài trong cả nước.

Để công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa vững chắc, hàng năm Bộ TT&TT đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương liên tục tổ chức các hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho rằng, thông qua Hội nghị lần này, các phóng viên, biên tập viên sẽ được tập  huấn để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong lĩnh vực công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, góp phần đưa công tác tuyên truyền trên lĩnh vực này ngày càng thiết thực, hiệu quả. 

Theo chương trình, trong thời gian từ 20-22/9, các phóng viên, biên tập viên sẽ được quán triệt các chuyên đề về “Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới”, “Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”, “Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới”, “Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới”, “Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và kỹ năng phát ngôn”, “Kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới"./. 

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực