Tiếp tục tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo, quảng bá nhiều tác phẩm VHNT có giá trị

Thứ năm, 12/01/2023 00:06
(ĐCSVN) - Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật (VHNT) và các Hội VHNT chuyên ngành cần phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, chăm lo, tạo điều kiện, vận động các tổ chức thành viên và đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước sáng tạo, quảng bá nhiều tác phẩm VHNT có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật trong năm 2023.
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Ngày 11/01/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn học, nghệ thuật, hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS,TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo 10 Hội VHNT chuyên ngành Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ban, bộ, ngành liên quan.

Hội nghị đánh giá tình hình công tác văn học, nghệ thuật gắn với hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương năm 2022; tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023.

leftcenterrightdel
 PGS,TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận những nội dung, vấn đề cần quan tâm trong công tác văn học, nghệ thuật nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; triển khai các nội dung đã được thống nhất tại Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”...; xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn hóa, văn học nghệ thuật năm 2023, nhất là triển khai Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023); 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (1948 - 2023)... tạo sức lan tỏa, thống nhất tư tưởng và hành động, góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Năm 2022, tình hình trong nước và quốc tế có những biến động phức tạp, khó lường nhưng đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tâm huyết, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thẩm mỹ đa dạng của nhân dân. Nhiều chương trình nghệ thuật,sự kiện,liên hoan, triển lãm… được tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc….

Bên cạnh đó năm 2022, các Hội VHNT chuyên ngành cũng đã tích cực tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các Nghị quyết, chỉ thị, Kết luận của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa... Nhờ vậy đã tạo không khí phấn khởi cũng như sự khởi sắc mới trong đời sống VHNT cũng như văn nghệ sĩ cả nước. Các Hội cũng đã nỗ lực đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động. Đặc biệt, năm 2022 nhờ việc đổi mới cơ chế giao ban hàng quý, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh đã kịp thời được trao đổi, tháo gỡ. Công tác quản lý nhà nước về VHNT tạo được dấu ấn quan trọng, góp phần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về VHNT…

Bên cạnh những kết quả mà Liên hiệp và các hội VHNT chuyên ngành đã làm được trong năm qua, đồng chí Trần Thanh Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập mà Liên hiệp và các Hội VHNT chuyên ngành cần tập trung khắc phục như: Chưa có tác phẩm đỉnh cao; Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực VHNT chưa đáp ứng yêu cầu; Việc đổi mới phương thức hoạt động của các hội chưa đồng đều; Công tác quản lý nhà nước về VHNT ở một số địa phương còn chưa hiệu quả….

leftcenterrightdel
 Hội nghị giao ban công tác văn học, nghệ thuật, hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Nhằm phát huy những kết quả đã làm được, tập trung khắc phục những hạn chế và tháo gỡ những điểm nghẽn tạo điều kiện cho VHNT phát triển xứng đáng với sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao cho, bước sang năm 2023, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị Liên hiệp cũng như các hội VHNT chuyên ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như: Hoàn thiện chương trình hoạt động, kế hoạch năm 2023 cũng như toàn khóa, trong đó tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm, tạo đột phá, theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng… Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả việc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới; Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)… Đặc biệt, theo đồng chí Trần Thanh Lâm, bước sang năm 2023, Liên hiệp cũng như các Hội VHNT chuyên ngành cần phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, chăm lo, tạo điều kiện, vận động các tổ chức thành viên và đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước sáng tạo, quảng bá nhiều tác phẩm VHNT có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước… Tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực VHNT, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng….

Tin, ảnh: TT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực