Xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác dư luận xã hội

Thứ năm, 28/03/2024 18:53
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chuẩn bị cho Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các đoàn khảo sát nhằm lắng nghe toàn diện hoạt động của các địa phương, cơ quan Trung ương, qua đó, làm cơ sở để tham mưu Ban Bí thư ban hành văn bản mới lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới.
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: CM) 

Ngày 28/3, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Trưởng đoàn, đã khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư (khóa XI) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu định hướng, đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, chuẩn bị cho Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các đoàn khảo sát nhằm lắng nghe toàn diện hoạt động của các địa phương, cơ quan Trung ương, qua đó, làm cơ sở để tham mưu Ban Bí thư ban hành văn bản mới lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới.

Đồng chí yêu cầu các đại biểu tập trung làm rõ kết quả, khó khăn, kinh nghiệm, cách làm hay, điểm nhấn cũng như bất cập trong quá trình 10 năm thực hiện Kết luận 100; số lượng, chất lượng cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội; đánh giá, thẩm định tầm quan trọng của dư luận xã hội, điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội.

Tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn nhấn mạnh các yêu cầu về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đối với công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới, xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết và là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo việc tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua nhiều hình thức, đặc biệt là các phản ánh liên quan đến các dự án, công trình ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân, kịp thời đề xuất, kiến nghị với cơ quan soạn thảo, cơ quan chức năng có điều chỉnh phù hợp và đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện Thông tri số 70-TT/TU, Kết luận số 100-KL/TW, Chỉ thị số 12-CT/TU và Kết luận số 455-KL/TU đã đặt ra yêu cầu đối với cấp ủy các cấp về việc đổi mới phương thức nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, bảo đảm kịp thời, khách quan, toàn diện, trung thực. Nhiều cấp ủy đã nỗ lực tìm các giải pháp đa dạng các hình thức nắm bắt dư luận xã hội, từng bước nâng cao chất lượng thông tin dư luận, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành.

Để tăng cường việc phối hợp công tác nắm tình hình dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo các cấp đã ký kết kế hoạch phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt là sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Đảng ủy công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xác minh thông tin, nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả, đảm bảo chế độ báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp; thực hiện hiệu quả công tác nắm, phản ánh, dự làm báo và định hướng dư luận xã hội phù hợp tình hình địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các cuộc điều tra, phân tích tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các đối tượng quần chúng, chú trọng bảo đảm hiệu quả, cơ sở khoa học và độ tin cậy của thông tin từ kết quả các cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội.

Về giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội, Thành ủy, chú trọng lãnh đạo nâng cao chuyên môn của đội ngũ trực tiếp phụ trách tham mưu; xây dựng cơ chế lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ các trường đại học chuyên ngành, viện nghiên cứu.

Thành ủy chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác dư luận xã hội, trung bình 02 năm một lần; định kỳ từng quý tổ chức các chuyên đề tập huấn cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố về chuyên môn dư luận xã hội do các giảng viên, chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu triển khai. Tại các địa phương, đơn vị, hàng năm đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dư luận xã hội cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo, cộng tác viên, thành viên các tổ dư luận xã hội của phường, xã.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 100-KL/TW, Chỉ thị số 12- CT/TU, Kết luận số 455-KL/TU và Quy định số 1374-QĐ/TU trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội gắn với công tác tư tưởng.

Cùng với đó, xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp theo hướng mở rộng số lượng, thành phần lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố; nâng chất đội ngũ cộng tác viên cấp cơ sở đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ địa phương, người có uy tín ở địa phương trong việc định hướng dư luận xã hội.

Mặt khác, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội; đa dạng hóa các phương thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, góp phần đấu tranh, phản bác, đẩy lùi các thông tin, hình ảnh xấu, độc.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội và các báo cáo về điều tra, thăm dò dư luận xã hội; chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời, đầy đủ, phát huy hiệu quả việc định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và sự đồng thuận trong xã hội.

Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong việc phản hồi, cung cấp thông tin giải đáp, định hướng, xử lý các vấn đề dư luận xã hội đặt ra; Kịp thời sơ kết, tổng kết công tác dư luận xã hội, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dư luận xã hội./.

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực