Vĩnh Phúc: Đột phá trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp

Thứ sáu, 17/12/2021 20:28
(ĐCSVN) – Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng thực hiện đột phá trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm là đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm.
Infographic xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc (Nguồn: Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) 

Hệ thống tổ chức đảng trong toàn tỉnh ngày càng được phát triển, củng cố, kiện toàn, khi mới tái lập tỉnh có 474 tổ chức cơ sở đảng với 3,7 vạn đảng viên, đến nay đã phát triển được 598 tổ chức cơ sở đảng với trên 7 vạn đảng viên.

Việc tổ chức sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ đạt nhiều kết quả quan trọng. Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước xây dựng và triển khai thực hiện Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2016-2021 (Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016). Đề án được ban hành trước khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” gần 1 năm. Đến nay, toàn tỉnh giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã; giảm 272 thôn, tổ dân phố; giảm 03 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, 208 phòng, ban và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 461 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp so với thời điểm 30/11/2016; cắt giảm 2.796 biên chế và hỗ trợ thôi việc theo cơ chế của tỉnh cho 2.303 biên chế; tinh giản 11.473 người hoạt động không chuyên trách.

Tỉnh chú trọng thực hiện đột phá trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm là đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Từng bước đổi mới có hiệu quả công tác đánh giá cán bộ thông qua việc đánh giá đa chiều; từ năm 2013, tỷ lệ cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn thấp hơn định mức tối đa theo quy định; đặc biệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, từ năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thí điểm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho bí thư, chủ tịch các huyện, thành ủy và lãnh đạo một số sở, ngành; trên cơ sở đó thực hiện đánh giá cán bộ bằng sản phẩm theo nội dung Quy định số 371-QĐ/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây được coi là bước đột phá để khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đánh giá cán bộ.

 

HA.NV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực