Vĩnh Phúc: Giao ban công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ cuối 2021

Thứ ba, 21/12/2021 18:18
(ĐCSVN) – Trong 6 tháng cuối năm 2021, các ngành trong khối Khoa giáo, Văn hóa-Văn nghệ và Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu cấp ủy triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sáng 21/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Khoa giáo, Văn hóa - văn nghệ 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Ngô Duy Đông - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Duy Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị (Ảnh:PV) 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy ban hành các báo cáo tổng kết, sơ kết, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá nhiệm vụ công tác khoa giáo. Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 130 điểm cầu và gần 5.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu trong toàn tỉnh. Thành lập đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 đối với Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên Sở Y tế; Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường. Thẩm định dự thảo Sách giáo dục địa phương lớp 3 và ban hành nhiều văn bản về lĩnh vực khoa giáo,  văn hóa - văn nghệ để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Xuất bản 2 số Bản tin công tác Khoa giáo...

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối Khoa giáo và Văn hóa-văn nghệ đã nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân nhằm tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo sát sao, phù hợp với tình hình, tạo sự đồng thuận. Chất lượng công tác Khoa giáo ngày càng được nâng lên; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối có những đổi mới và hiệu quả.

Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện tốt công tác hướng dẫn cho năm học 2021 - 2022; tăng cường biện pháp phòng, chống dịch, ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong nhà trường. Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021, Vĩnh Phúc tiếp tục giữ vững vị trí  thứ 5 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi, tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh đạt 99,36%, chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh tiếp tục đạt mức cao, mở rộng ở nhiều đối tượng học sinh. Công tác giáo dục thường xuyên tiếp tục phát triển theo hướng thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ: giáo dục thường xuyên, dạy nghề, giáo dục kỹ thật tổng hợp - hướng nghiệp. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm, 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Ngành Khoa học và Công nghệ đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đã đánh giá,  nghiệm thu 25 đề tài khoa học cấp tỉnh; tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ về quỹ gen cấp cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đối với 03 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu từ năm 2022 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục.

Ngành Y tế đã quyết liệt chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả sau 5 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết và Đề án về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp, các ngành quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong thời gian dịch COVID-19 được người dân chấp hành tốt. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao về chất lượng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Khoa giáo, Văn hóa -Văn nghệ. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong lĩnh vực khoa giáo, văn hóa –văn nghệ để tham mưu giúp cấp ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cũng như giải quyết kịp thời khi có vụ việc xảy ra, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" để phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ, đồng thời trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong tình hình mới. Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh như: chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997-01/01/2022), chương trình văn hoá, văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022”; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022…

Nguyễn Thị Duyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực