Chiều 29/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký kết với các sở, ngành Khối Khoa giáo theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 -2025.

Dự lễ ký kết có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành Khối Khoa giáo.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi ký kết 

Thực hiện Quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, Thông tri số 02-TT/TU, ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về “Lãnh đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp với các sở, ngành trong khối khoa giáo xây dựng các Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Sau 5 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020, công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên nâng, sát với thực tiễn của tỉnh và có tính khả thi cao. Đa số cấp ủy đảng, chính quyền, đòan thể và các đơn vị trực thuộc trong Khối Khoa giáo đều nhân thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc triển khai quy chế phối hợp; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh nổi cộm, các vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần giải đáp tâm tư, nguyện vọng của nguời dân và hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong Khối Khoa giáo tiếp tục được triển khai toàn diện, đã tạo những điểm nhấn nổi bật từ việc tham mưu Tỉnh ủy, quán triệt, triển khai cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng thành kế hoạch, chương trình hành động đến việc sơ kết, tổng kết và đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo trong tình hình mới.

Mục đích ký kết quy chế phối hợp công tác nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực khoa giáo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong quá trình cụ thể hoá đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác khoa giáo gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành trong Khối Khoa giáo tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong muốn trong thời gian tới các sở, ngành Khối Khoa giáo tiếp tục cùng nhau phối hợp, thống nhất phương pháp, cách làm, chủ động cung cấp thông tin hai chiều để hiểu sâu tình hình thực tiễn, từ đó tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm; định hướng thông tin tuyên truyền hiệu quả. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu để giải quyết những vấn đề vừa có tính trước mắt vừa mang tính lâu dài, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, thể hiện được vai trò đối với cấp ủy chính quyền các cấp. Chương trình phối hợp được ký kết tạo điều kiện quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về các lĩnh vực công tác Khoa giáo./.

 

Nguyễn Thị Duyên/Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc