leftcenterrightdel
 Diễn tập ứng phó với bão lụt và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Công văn số 86/TWPCTT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo hướng dẫn ban hành tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo; đôn đốc các địa phương chưa thực hiện hoàn thành dứt điểm. Đặc biệt, việc kiện toàn chậm nhất là ngày 15/8/2021.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn cho lực lượng xung kích trên địa bàn để sớm phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai ngay trong mùa mưa lũ 2021.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo khẩn trương triển khai tập huấn cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện, xã về bộ tài liệu đã được ban hành; phối hợp với một số tổ chức đoàn thể xã hội như Đoàn Thanh niên, Chữ Thập đỏ và cơ quan quân sự địa phương biên soạn nội dung, chương trình và các bài giảng cụ thể cho sát với yêu cầu thực tiễn và điều kiện cụ thể tại địa phương để việc tập huấn cho lực lượng xung kích được hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chỉ thị của Thủ tướng cũng như các quy định của Pháp luật về tổ chức, nhiệm vụ và chế độ chính sách cho lực lượng xung  kích phòng, chống thiên tai theo quy định tại Điều 1, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; các Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ đến chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp và lực lượng xung kích tại địa phương./.

BT