leftcenterrightdel
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Đại sứ Ai Len tại Việt Nam ký kết văn bản sửa đổi bổ sung Thoả thuận tài trợ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số  và miền núi giai đoạn 2021-2030 

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định, trong 15 năm qua, Chính phủ Ai Len luôn quan tâm, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS của Việt Nam. Thông qua các khoản hỗ trợ cho Chương trình 135 lên tới trên 72 triệu EURO để cải thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cho người DTTS và trên 2,2 triệu EURO hỗ trợ kỹ thuật cho Ủy ban Dân tộc nâng cao năng lực và tăng cường hiệu quả của các chương trình, chính sách phát triển vùng DTTS và miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, đó không chỉ là nguồn lực quan trọng về vật chất mà còn hàm chứa trong đó tình cảm sâu nặng của Chính phủ và người dân Ai Len dành cho Việt Nam và cộng đồng các DTTS ở những nơi khó khăn nhất.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh vui mừng thông báo, ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Chủ trương của Chính phủ Việt Nam là huy động thêm các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn ODA để góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG. Chính phủ Ai Len đã cam kết hỗ trợ 3 triệu EURO là khoản viện trợ không hoàn lại đầu tiên để các xã thuộc Chương trình MTQG triển khai thực hiện ngay trong năm 2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cam kết sẽ cùng các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ Việt Nam hoàn tất các thủ tục liên quan để nguồn viện trợ sớm được triển khai và bày tỏ mong muốn, Chính phủ Ai Len tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình MTQG đạt hiệu quả cao nhất.

Đại sứ John McCullagh nêu rõ, đối với Chính phủ Ai Len, hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS của Việt Nam là một trọng tâm ưu tiên và Ủy ban Dân tộc là một đối tác quan trọng. Đại sứ John McCullagh khẳng định, Chính phủ Ai Len sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTGQ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới./.

 


Tin, ảnh: Phương Liên