Mù Cang Chải: “Ngày cuối tuần cùng dân”

Thứ ba, 24/05/2022 10:10
(ĐCSVN) - Sau 03 năm triển khai thực hiện (2019 – 2022), mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” ở Mù Cang Chải (Yên Bái) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; hoạt động của Mô hình đã tăng tính gắn kết cộng đồng, là phương thức triển khai hiệu quả những nội dung trọng tâm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai quyết liệt

Năm 2019, khi bắt đầu triển khai mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” (Mô hình), Huyện ủy Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả Mô hình trên địa bàn.

Theo đó, địa phương đã tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai đến tất cả cán bộ chủ chốt của huyện, xem đây là nhiệm vụ tự giác, thường xuyên; chỉ đạo 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai sâu rộng Mô hình tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; phân công Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện trực tiếp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Mô hình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (thứ 3 từ phải qua) cùng cán bộ nông nghiệp huyện đi thực tế cơ sở, hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Công tác tuyên truyền về Mô hình được đẩy mạnh gắn với các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan tuyên truyền của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên cấp huyện, họp đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, họp bản, tổ dân phố; trên phương tiện trực quan băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trên mạng xã hội Zalo, Facebook, đặc biệt là trang tin “Sắc màu Mù Cang Chải”.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách khu, cấp ủy huyện phụ trách xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Mô hình đạt kết quả. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều ban hành văn bản định hướng nội dung tuyên truyền gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện thực hiện tốt Mô hình bằng nhiều hình thức phù hợp, chủ động thích ứng linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp…

Kết quả thiết thực

Đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”  là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa những nội dung trọng tâm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc thực hiện Mô hình trong toàn Đảng bộ huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân; giúp cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn; kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân để có biện pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nghĩa vụ công dân nơi cư trú, xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa, xây dựng con người Mù Cang Chải “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và thực hiện tốt các chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Các hoạt động của “Ngày cuối tuần cùng dân” đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như “Làm hết việc, chứ không chờ hết giờ”, “Mỗi ngày làm thêm một giờ, mỗi tuần làm thêm một ngày”…

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Mù Cang Chải tham gia "Ngày cuối tuần cùng dân" cùng đoàn thanh niên cơ sở.

Quá trình thực hiện Mô hình, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể chủ động, phối hợp với các xã, bản được phân công, phụ trách, tham gia trên 500 ngày công tu sửa, mở mới, bê tông được hơn 11 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 05 km đường điện thắp sáng đường quê; tham gia sinh hoạt chi bộ bản trên 200 buổi tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phòng chống tảo hôn, phòng chống dịch COVID-19; Đảng bộ Quân sự huyện phối hợp lực lượng dân quân các xã giúp nhân dân thu hoạch lúa, làm nền nhà, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, tu sửa các điểm trường lẻ, mở mới gần 6,0 km đường giao thông nông thôn tại xã Nậm Khắt và xã Mồ Dề; tuyên truyền, vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh; Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện phối hợp với cán bộ, công chức xã Dế Xu Phình tham gia cùng nhân dân đổ đường bê tông gần 05 km; giúp đỡ 15 hộ thoát nghèo năm 2020…

Các cơ quan, đơn vị của huyện còn thường xuyên cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống  bản, hộ gia đình, nơi sản xuất, đồng ruộng để hướng dẫn kỹ thuật, cách phòng, chống dịch bệnh, di dời chuồng trại xa nhà, tuyên truyền chuyển giao khoa học công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao. Hoạt động của Mô hình trong lĩnh vực sản xuất đã góp phần nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng, vật nuôi.

Năm 2019, Mù Cang Chải thực hiện có hiệu quả 57/59 nhiệm vụ, có 33/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính về kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt kế hoạch giao, trong đó có 26/33 chỉ tiêu vượt và 7/33 chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch, tỷ lệ giảm nghèo cao nhất từ trước tới nay đạt 11,04%; Năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo đạt 8,54%, hoàn thành 31/33 chỉ tiêu, trong đó 20/33 chỉ tiêu vượt và 13/33 chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch; Năm 2021, hoàn thành 40/42 chỉ tiêu chủ yếu; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện giảm 8,28%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Việc triển khai thực hiện Mô hình trên địa bàn huyện đã huy động tổng hợp sức người, sức của, sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh giúp đỡ các xã; các đơn vị, địa phương kết nghĩa cũng tham gia chung sức với Mù Cang Chải trong xây dựng nông thôn mới.

Địa phương đã huy động ngày công, hỗ trợ vật liệu cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm trường lẻ; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách; di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở. Các hoạt động tích cực trong thực hiện Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” đã thổi luồng gió mới, góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới miền núi của huyện ngày một khởi sắc.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải giúp nhân dân dựng lại nhà sau bão lũ.

“Qua 03 năm triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” trên địa bàn huyện đã phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa tại cơ sở, trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Qua việc triển khai thực hiện Mô hình, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của huyện, của xã, gần dân, sâu sát với cơ sở; tạo niềm tin, phấn khởi trong nhân dân tích cực lao động sản xuất vươn lên xóa đói, giảm nghèo.” – Đồng chí Giàng A Vừ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải phấn khởi chia sẻ với chúng tôi.

Có thể thấy, việc triển khai thực hiện Mô hình dân vận khéo “Ngày cuối tuần cùng dân” – một trong các nội dung trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Mù Cang Chải là một chủ trương đúng đắn hợp ý Đảng, lòng dân, được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện nhiệt tình tham gia hưởng ứng, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần xóa bỏ dần các phong tục tập quán lạc hậu, kinh tế ngày càng phát triển, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện. 

“Việc thực hiện Mô hình ở địa phương những năm qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đồng thời qua đó chúng tôi có điều kiện để thực hành bài học của Bác về tư tưởng “gần dân, trọng dân” – Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên nhấn mạnh../.

Bài, ảnh: Kim Chiến

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực