leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Chiều 12/1 tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2020, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng hơn 2.300 đại biểu là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức thành viên, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trong cả nước.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài nêu rõ, sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường cơ bản đã bám sát các nội dung nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai và đạt được nhiều kết quả rõ nét, cụ thể, thiết thực.

Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về bảo vệ môi trường, tác động của môi trường đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt, tập quán, sản xuất, qua đó đã hình thành được ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”, sống thân thiện với môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, từng bước khắc phục thói quen tiêu dùng xâm hại đến tài nguyên và môi trường.

leftcenterrightdel
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2025. 

Trong giai đoạn 2017 - 2020, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ 50/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng mới, duy trì, nhân rộng 344 mô hình điểm bảo vệ môi trường. Từ các mô hình điểm, đến nay theo báo cáo của 50/50 tỉnh, thành phố đã xây dựng mới, duy trì và nhân rộng được 40.626 mô hình điểm.

Đáng chú ý, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan chủ trì, tổ chức giám sát về khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại 10 tỉnh, thành phố. Mặt trận các cấp đã tổ chức 2.550 cuộc giám sát, thường xuyên tổ chức tập hợp ý kiến của nhân dân trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường để phản ánh tới các cơ quan Đảng, chính quyền và báo cáo tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân...

Tại Hội nghị, hai bên ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hai bên tập trung vào 8 nội dung cụ thể. Đáng chú ý, tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, vảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường. Tổ chức đánh giá và công bố mức hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống, đánh giá kết quả bảo vệ môi trường hằng năm đối với các tỉnh, thành phố. Tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, khống không với túi nilon khó phân hủy, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn…

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, chương trình đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ hoạt động phối hợp đã phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng và tổ chức thực thi các chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời đã giúp ngành tài nguyên và môi trường kịp thời nắm bắt được các phản hồi xã hội, dư luận xã hội về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật để có hướng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn với thực tiễn đời sống xã hội…

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, tài nguyên và môi trường hiện nay đang là thách thức lớn của nước ta cũng như cộng đồng quốc tế. Biến đổi khí hậu cũng đang có những diễn biến phức tạp, làm gia tăng các biểu hiện thời tiết cực đoan, gây ra nhiều tác động xấu... Vì vậy, chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 sẽ mở rộng phạm vi phối hợp trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường..

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong giai đoạn 2017-2020 của Mặt trận các cấp và ngành tài nguyên môi trường đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như: Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức, hiểu biết về tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên - môi trường của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế; ý thức một số hộ chưa cao, chưa thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước và cam kết bảo vệ tài nguyên - môi trường; sự phối hợp tổ chức các hoạt động giữa Mặt trận các tỉnh, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường có lúc chưa thật chặt chẽ, thường xuyên….

leftcenterrightdel
Chủ tịch  Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, sau khi ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ đề ra ngay các biện pháp và lộ trình cụ thế để khắc phục những hạn chế nêu trên; đồng thời phối hợp với nhau chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa để thực hiện thành công Chương trình, trong đó tập trung vào việc vận động nhân dân và giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; cải thiện môi trường ở các đô thị lớn, khu công nghiệp, làng nghề, đặc biệt là phải giảm mạnh rác thải nhựa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong hệ thống Mặt trận và chính quyền các cấp cũng như trong nhân dân…

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh./.

Thu Hà